VVD: ‘Balans lusten & lasten Schiphol slaat door’

AMSTELVEEN – De fractie van de Amstelveense VVD blijft kritisch op de ontwikkelingen rondom Schiphol. VVD-raadslid Paul Feenstra: “Het gaat ons om een goede balans tussen leefbaarheid en werkgelegenheid vanuit de luchtvaart, dus tussen lusten en lasten voor Amstelveen. En dat geldt ook voor de veiligheid. Die balans lijkt nu naar de verkeerde kant door te slaan.”

Hij vervolgt: “Burgers moeten qua geluid rekening houden met elkaar, maar Schiphol laat vliegtuigen dwars over Amstelveen vliegen. Dus veel hinder voor de inwoners van Amstelveen, ook ’s nachts en in het weekend en dan ook nog vaak op de zondagochtend, zoals vorig weekend weer eens duidelijk werd.”

In het Amstelveense position paper over Schiphol dat is opgesteld door de VVD, wordt gepleit voor een vliegveld in zee. De Amstelveense VVD vindt dit op de lange termijn ook de enige manier om de overlast voor Amstelveen echt tegen te gaan.

Feenstra: “Maar om ook op kortere termijn de druk op onze nationale luchthaven te beperken ziet de VVD, samen met een groot deel van de overige raadsfracties, een goede mogelijkheid in het stimuleren van het treinverkeer in Europa en het verplaatsen van vluchten naar Lelystad. Daarnaast zou vooral ook eens gekeken moeten worden naar aanpassing en beperking van de openingstijden van Schiphol, ook daarmee kan op korte termijn iets gedaan worden tegen de overlast ’s nachts en in de weekenden.”