VVD pleit voor grondig onderhoud avontuurlijke speeltuin Westwijk

AMSTELVEEN – Bezorgde ouders hebben op social media hun zorgen geuit over de slechte staat van de Avontuurlijke Speeltuin in Westwijk. De VVD in Amstelveen deelt de zorgen van de bezorgde ouders en pleit voor onderhoud van de speeltuin. Er is sprake van houtrot, de glijbaan is recent verwijderd en speeltoestellen zijn beschadigd. Dit alles leidt tot onveilige situaties.

Arjan Gerritsen, raadslid voor de VVD, vindt het terecht dat de ouders hier aandacht voor vragen: “Deze speeltuin nabij de Grote Wielen ligt er al een flinke tijd en vervult een belangrijke rol in de wijk. Grondig onderhoud is dringend nodig. Buiten spelen is belangrijk voor onze kinderen en dat moeten ze op veilige plekken kunnen doen. Uiteindelijk wil elke ouder dat de kinderen veilig en in alle vrijheid buiten kunnen spelen.”

De Avontuurlijke speeltuin nabij de Grote Wielen in Westwijk is populair en ligt op een mooie plek in de wijk. De speeltuin kent de huidige vorm vanaf juli 2010. Sindsdien wordt de speelgelegenheid intensief gebruikt door de kinderen in Westwijk. Ook door scholen in de buurt werd het gebruikt als verlengstuk van het eigen schoolplein, maar daarvoor is de speeltuin uiteindelijk niet bedoeld en ook niet geschikt. Daarom zijn hierover inmiddels afspraken gemaakt met de schoolbesturen.

De afgelopen jaren zijn er zowel investeringen als bezuinigingen doorgevoerd in de speeltuinen in Amstelveen. ‘Wat ons betreft is de aandacht voor deze Avontuurlijke speeltuin in Westwijk de opmaat voor vragen aan het College van B&W over de staat van alle speeltuinen in Amstelveen’, aldus Arjan Gerritsen. De VVD in Amstelveen zal hierin gezamenlijk optrekken met haar coalitiepartners. ‘