Amstelveen streeft naar uitstootvrije stadslogistiek in 2025

AMSTELVEEN – De gemeente Amstelveen heeft zich aangesloten bij Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (ZES). In dit samenwerkingsverband streven partijen binnen de logistiek en overheid ernaar om in 2025 zoveel mogelijk emissievrije stadslogistiek te realiseren.

Als voorbeeld noemt wethouder duurzaamheid Floor Gordon: “Jaarlijks neemt het aantal pakketbezorgingen met 10 à 20 procent toe en ook de bevoorrading van horeca en winkels draagt nu in grote mate bij aan de uitstoot van schadelijke emissies. De ondertekening van de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek is een startpunt. De komende tijd kijken we, in nauwe afstemming met bedrijfsleven, waar de gemeente en het bedrijfsleven stappen kunnen zetten en welke maatregelen mogelijk zijn.”

Amstelveen zou ook slimmer kunnen omgaan met het vele bouwverkeer. “Door na te denken over ‘bouwhubs’ kun je vele vervoersbewegingen van en naar bouwlocaties binnen je stad door bouwvakkers en materiaaltransport verminderen. Dit komt ook de veiligheid ten goede,” aldus Gordon.

Met de ondertekening van de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (ZES) geeft Amstelveen aan dat het samen met de regio, mee willen werken aan het slimmer en schoner maken van de stadslogistiek in Amstelveen. “We willen deze slimme en schone stadslogistiek gezamenlijk als overheden in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven lokaal en regionaal oppakken door kennis delen, samenwerken, experimenteren, etc.  Het uiteindelijke doel is om schadelijke emissies als gevolg van stadslogistiek zo veel mogelijk te reduceren. Daarnaast streven partijen ernaar om het geluid te beperken. Ook het terugdringen van het aantal benodigde voertuigen en voertuigkilometers voor de bevoorrading van steden vormt een belangrijk doel. Het draait vooral om samenwerking en kennis delen tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen,” stellen wethouder Gordon en Ellermeijer (verkeer en vervoer).