Amsterdam UMC en Ziekenhuis Amstelland gaan meer samenwerken op spoedzorg

AMSTELVEEN – Patiënten met een niet-complexe aandoening die binnenkomen op de spoedeisende hulp (SEH) van Amsterdam UMC kunnen na onderzoek of eventuele behandeling worden overgedragen aan Ziekenhuis Amstelland. Hierover zijn in een overeenkomst afspraken gemaakt tussen beide ziekenhuizen en zorgverzekeraars Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid. Amsterdam UMC krijgt hierdoor ruimte voor patiënten die complexe zorg nodig hebben.

De komst van de SEH-patiënten naar Ziekenhuis Amstelland is een eerste uitwerking van de samenwerkingsovereenkomst die beide ziekenhuizen en zorgverzekeraars Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid in december 2018 tekenden. Het doel: met elkaar de medisch specialistische zorg in de regio versterken. In de zomer zullen ook afspraken volgen over de behandeling van neurologische patiënten uit Amsterdam UMC door Ziekenhuis Amstelland.

Voor Ziekenhuis Amstelland draagt het extra aanbod van patiënten bij aan de strategie die de huidige Raad van Bestuur heeft ingezet voor een toekomstbestendig ziekenhuis in de regio. Amsterdam UMC krijgt door de overheveling van basiszorg naar Ziekenhuis Amstelland meer capaciteit voor zorg aan hoog-complexe patiënten.

De SEH-patiënten die in aanmerking komen voor behandeling in Ziekenhuis Amstelland zijn patiënten die maximaal 4 verpleegdagen in het ziekenhuis liggen. Dit kunnen patiënten zijn met diverse aandoeningen zoals een ontregelde suikerziekte of een gebroken heup. De SEH van Amsterdam UMC zal in goed overleg met betrokken patiënt de overdracht regelen naar Ziekenhuis Amstelland.

Gabriëlle Alink, projectmanager Ziekenhuis Amstelland: “Samen met Amsterdam UMC en de zorgverzekeraars hebben we in zeer korte tijd dit initiatief uitgewerkt en zijn de nodige voorbereidingen getroffen. Zo zijn er afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars over de beschikbaarheid van het ambulancevervoer en de doorstroom naar verpleeghuizen, en is door ons extra personeel aangetrokken”

Volgens Mark Kramer, lid van de Raad van Bestuur Amsterdam UMC, past deze verschuiving van patiëntenzorg uitstekend in de strategie van Amsterdam UMC. “Wij  zetten in op ‘de juiste zorg op de juiste plek’. Basale zorg in de algemene ziekenhuizen, en complexe patiëntenzorg bij ons in Amsterdam UMC. Dat doen we niet alleen, maar met al onze partners in de regio en met de zorgverzekeraars. En als we daarbij ook nog eens kunnen bijdragen aan de toekomstbestendigheid van een collega-ziekenhuis is dat helemaal geweldig.”