Bewoners Van Heuven Goedhartlaan klagen over voorbij racende auto’s

AMSTELVEEN – Bewoners van de Van Heuven Goedhartlaan in Amstelveen vroegen donderdag 6 juni tijdens een wijkschouw aandacht voor de verkeersonveilige situatie in hun straat. De klachten werden geuit naar wethouder Verkeer Rob Ellermeijer, die werd bijgestaan door twee ambtenaren en een lid van de verkeerspolitie.
Als gevolg van de werkzaamheden aan de Beneluxbaan wordt de straat steeds vaker gebruikt als sluiproute door automobilisten en motorrijders.

Tussen de rotondes Zonnestein en Rembrandtweg liggen geen obstakels waardoor regelmatig met hoge snelheid wordt gereden. Ook voor de vele fietsers is de situatie onveilig. Onder hen zijn veel kinderen die van en naar de scholen Michiel de Ruyter en Roelof Venema fietsen. De weg is te smal en de hoeveelheid verkeer is te groot. Dat komt mede door het aan de Van Heuven Goedhartlaan gelegen bedrijventerrein.
De verkeersschouw was een initiatief van CDA-raadslid Sandra van Engelen, tevens bewoner van de Van Heuven Goedhartlaan. Meerdere keren zijn door bewoners hun zorgen hierover richting de gemeente geuit zonder dat hier iets mee is gedaan.

Wethouder Rob Ellermeijer toonde zich donderdag gevoelig voor de klachten. Hij kondigde aan dat er in de straat verkeerstellingen en snelheidsmetingen zullen worden uitgevoerd. Ook dat er vooruitlopend op de herinrichting van de Van Heuven Goedhartlaan wellicht na de zomer een tijdelijke drempel zal worden aangelegd.