Gemeente Amstelveen wil mening inwoners over nieuw zwembad

AMSTELVEEN РZwembad De Meerkamp bestaat 25 jaar maar is nodig toe aan vervanging. De gemeente Amstelveen doet daarom onderzoek naar een nieuwe zwemvoorziening die voldoet aan de huidige behoeften van haar bewoners. Amstelveners die hierover willen meedenken wordt gevraagd een enqu̻te invullen.

Het doel van het onderzoek is te komen tot een toekomstbestendige kwalitatieve hoogwaardige zwemvoorziening waar Amstelveners nog jarenlang met plezier kunnen zwemmen en recreëren. In de enquête worden wensen en behoeften voor het toekomstige zwembad gepeild. De resultaten van de enquête worden meegenomen in het onderzoek. Het advies over de nieuwe zwemvoorziening  moet eind van het jaar klaar zijn.

“Het is belangrijk dat deze voorziening blijft voldoen aan de behoeftes in de toekomst.  Juist daarom is het goed om te onderzoeken welke behoefte de Amstelvener heeft en wat een zwembad tegenwoordig zou moeten bieden aan de inwoners,” legt wethouder Sport Rob Ellermeijer uit.

“Het nieuwe zwembad moet volgens de gemeente voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet er ruimte zijn voor zwemlessen, verenigingen en bepaalde doelgroepen. Kortom, een publieke functie. Maar er kan ook ruimte zijn voor andere activiteiten zoals wellness of zorg. We zoeken dus een multifunctionele opzet”, zegt Ellermeijer. “Het moet bovendien goed bereikbaar zijn en op een centrale plek liggen in Amstelveen, zoals De Meerkamp nu. Het nieuwe zwembad zal bovendien duurzaam en toekomstbestendig moeten zijn.”

Klik op deze link om mee te doen aan het onderzoek.