Geslaagde dertiende editie Amstelveense Veteranendag

AMSTELVEEN – Amstelveense veteranen werden zaterdag 22 juni in het raadhuis bedankt voor hun inzet in dienst van vrede, nu en in het verleden. Het was alweer de dertiende keer dat de lokale Veteranendag werd gehouden.

Veteranen zijn alle (ex)-militairen met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk dienden in oorlogsomstandigheden, of daarmee overeenkomende situaties, zoals vredesmissies in internationaal verband. In Amstelveen wonen zo’n 230 veteranen.

Conchita Willems schreef het volgende verslag van de bijeenkomst:

Het kameraadschappelijk samenzijn van zowel oude als jongere veteranen begon met een vriendelijke ontvangst in de gemeentehal door jeugd van scouting Hedera. Zij speldden zorgzaam links bij de gasten witte anjers. In de Huiskamer boven was er een kopje koffie/thee en koekje met mooie muziek van Harmonie Orkest Amstelveen. De sfeer door de samenkomst van mannen en vrouwen die zich met oorlog en vrede bezighouden, terwijl die wetenschap ook door scouting en orkestleden wordt gevoeld, is heel apart. Veteranen kenmerken zich door hun houding van mededogen en moed.

Burgemeester Tjapko Poppens sprak hierover toen hij zich tot hen richtte: “Eén ding heeft u gemeen, u heeft ervaren wat oorlog is en wat oorlog met mensen kan doen. U kent de risico’s en de spanning van dienen onder extreme omstandigheden. U heeft dingen gezien die u niet zomaar vergeet. U weet wat behulpzaamheid, plichtsgetrouwheid en moed zijn, wat de woorden kameraadschap en loyaliteit betekenen maar ook welke opoffering en offers dit soms vraagt. De meeste Nederlanders kennen dit gevoel niet. Ik ook niet. We kunnen het ons proberen voor te stellen, maar niet doorvoelen. ” … En: “Daarbij vraagt het dienen van het land en het werken aan vrede ook het nodige van het thuisfront. Tijdens en na de missie. Wat dat betreft heeft het thuisfront een geheel eigen missie. En niet altijd een gemakkelijke. Daarom is het fijn dat u – partner, kind, ouders of vriend – vandaag bent meegekomen.” … En: “We zien soms beelden op de televisie. Ik heb opgezocht aan welke missies wij deelnemen. Dat is een hele lijst: Irak, Syrië, Afghanistan, Somalië, Zuid-Soedan, Mali, Bahrein, Litouwen, Gaza, Israël, Libië, Libanon, Uganda en Kosovo. Wij kunnen veel van u leren. Aan u hebben wij onze vrijheid te danken. Van u kunnen wij horen hoe Nederland bijdraagt aan de internationale vrede en veiligheid.”

Aan het eind van zijn toespraak bedankte de burgemeester het Harmonie Orkest Amstelveen voor de muzikale omlijsting en Scouting Hedera voor de begeleiding van het evenement. Hierna blies trompettist Nico Schimmel, dirigent van het Harmonie Orkest Amstelveen, de ‘Last Post’. De minuut stilte ter gedachtenis aan gevallenen en slachtoffers werd gevolgd door het gezongen Wilhelmus.

Maaike Hoogewoning (38) deelde hierna haar ervaringen tijdens vredesmissies naar het Afghaanse Kandahar, waar zij als militair operatieassistent werd uitgezonden. Aan de hand van een filmpje en enkele slides vertelde ze over haar werk in 3 operatiekamers daar.  Ze volgde de opleiding tot operatieassistente en kwam tijdens een congres in contact met Defensie. “Ik vond het leger altijd interessant, maar dacht: dat is piefpafpoef, schieten, voorwaarts het veld in. Ik stond er niet bij stil dat er ook mensen nodig zijn om de levens van militairen te redden. Een militair legt zijn leven op de waagschaal om in een vreemd land vrede en veiligheid te brengen. Als íémand de beste zorg verdient…”

Op de Koninklijke Militaire Academie in Breda volgde ze een opleiding tot luitenant. Ze leerde schieten – dus toch pief, paf, poef, lacht ze – zichzelf verdedigen, ze leerde een gasmasker te gebruiken. Bang was ze niet, tijdens haar uitzendingen. “Ons kamp in Kandahar was doelwit voor raketten. Als het alarm klonk over het kamp en we waren aan het opereren, ja, dan sta je elkaar toch éven met grote ogen aan te kijken. Shit, wat nu? Maar ja, als we stoppen met opereren gaat de patiënt sowieso dood, dus dan namen we de gok en hoopte ik maar dat die raket niet op ons ziekenhuis zou vallen. En als dan weer ‘all clear’ uit de luidsprekers klinkt, denk je: oh ja, dat is waar ook, er was een raketalarm.”

Met haar boek Oorlog in de operatiekamer, dat onlangs is verschenen, wil ze laten zien wat zich in een oorlogsziekenhuis afspeelt, en welke risico’s de militairen lopen. “Het leger is méér dan alleen maar schieten. En ik wil laten zien hoe wij boffen met de vrijheid die we in Nederland hebben.”

Ze schreef haar boek met hulp van de dagboekjes die ze bijhield tijdens de missies. “Ik stuurde dan pagina’s naar huis, zodat mijn thuisfront wist wat ik deed.” Ze is even stil. Grinnikt. “Ik hield wel sommige pagina’s achter, met de nare details. Zodat ze niet nog ongeruster zouden worden.” Vorig jaar was haar laatste missie: een maand met de marine mee. Geen bermbommen, geen raketten of helikoptercrashes – dit was het rustigere werk. Ook wel ‘even fijn’. “Het is heel dankbaar werk, maar ook heel pittig.” De veteranen werden door haar verhaal aangesproken op hun eigen verhalen en op het respect dat die verhalen oproepen bij hun dierbaren. Wat fijn om haar te mogen beluisteren. In haar boek ‘Oorlog in de operatiekamer’ vertelt ze over de inspanningen van het chirurgisch team om zieke en gewonde collega’s, en ook Afghaanse burgers, te helpen met de beste geneeskundige hulp die zij kunnen leveren. Dapper vertelde ze over deze indringende ervaringen, waarbij het slot toch wel enige emotie bij haar en aanwezigen opriep. Gelukkig ontving zij kleurrijke bloemen, waarna aangeraakt naar de Blauwe Hap in het restaurant werd gegaan om te genieten van een heerlijke Indische maaltijd door restaurant Toko Madjoe geserveerd.

Toen kon eenieder eigen ervaringen delen. Gemoedelijkheid en belangstelling voor elkaar was er volop tijdens het eten. Voldaan en blij gingen de mensen huiswaarts bij het verlaten van het Raadhuis, met dat prachtige uitzicht op de Poel. Dankbaar voor de gemeente Amstelveen, die dit mogelijk maakt! Het is belangrijk om ons te blijven bezinnen op het belang van vrede en vrijheid, en ons te realiseren dat vrede en vrijheid kwetsbaar zijn. Getoonde blijken van waardering zoals deze dag voor onze Amstelveense veteranen: dat doet goed!

Conchita Willems

Info over de Bond van Wapenbroeders afdeling Amstelland: https://www.bondvanwapenbroeders.nl/afdeling-amstelland.html|

Foto: Gemeente Amstelveen