Geslaagde werkconferentie over Armoedebeleid

AMSTELVEEN – Gemeente Amstelveen organiseerde op donderdag 6 juni een werkconferentie over het thema armoede en de bestrijding hiervan. De gemeente wil het beleid voor mensen met een laag inkomen vernieuwen. In het Noorddamcentrum sprak de gemeente samen onder andere met de Voedselbank, het Financieel Café, Humanitas, MEE, Participe, de cliëntenraad, de participatieraad, de Kledingbank, bewindvoerders, scholen uit het primair onderwijs, de bibliotheek en stichting Vluchtelingenwerk over het thema armoede.

De bijeenkomst had een drietal doelen. De eerste was om elkaar nog beter te leren kennen. Het tweede doel was om na te gaan wat de gemeente kan verbeteren rondom het beleid voor inwoners met een laag inkomen. En het derde doel was om na te gaan hoe de doelgroep beter bereikt kan worden.

Nuttige informatie
De deelnemers van de werkconferentie zijn tevreden over de regelingen die de gemeente kent. Men gaf de gemeente onder andere als tip mee te onderzoeken of de Amstelveenpas kan verbreden naar nog meer (gratis) culturele en sportvoorzieningen. Ook is gevraagd te onderzoeken of de gemeente iets kan doen aan de toenemende ziektekosten van inwoners en of het mogelijk is om meerdere computers per gezin te verstrekken. Om het bereik van de regelingen te vergroten gaf men aan nieuwe inwoners via de gemeente of de woningbouwvereniging actief te informeren over de regelingen en informatie breed te delen onder alle inwoners, zodat inwoners elkaar kunnen helpen. Verder moet de informatie die aan inwoners wordt verstrekt kort en bondig zijn, het liefst in meerdere talen. Ook werd aangegeven de inwoner actief te informeren daar waar de inwoner ook komt. Denk aan de huisarts, de wijkcentra en de scholen. Alle deelnemende partijen waren zeer enthousiast over de bijeenkomst en zouden graag zien dat de gemeente dit soort bijeenkomsten vaker organiseert.

De dag werd afgesloten door Wethouder Zorg en Werk en Inkomen Marijn Van Ballegooijen. “Ik kijk terug op een zeer inspirerende bijeenkomst. Wij hebben elkaar beter leren kennen en weten nu welke prioriteiten onze maatschappelijke partners hebben bij het voorkomen van armoede. Dit is zeker voor herhaling vatbaar. We gebruiken de verzamelde informatie voor een plan om de armoedebestrijding nog verder te verbeteren.”

Voorzitter Voedselbank Annick Visser vult aan: “Het was een nuttige bijeenkomst waar alle organisaties die met hulpverlening op het gebied van armoedebestrijding elkaar konden ontmoeten. We kunnen elkaar versterken en naar elkaar doorverwijzen. We moeten het bereik vergroten. Meer inwoners met een laag inkomen moeten weten van de minimaregelingen. Op de website van alle partijen kan meer doorverwezen worden naar de site van de gemeente, www.amstelveen.nl/minima. Zo kunnen we meer klanten aantrekken die dat nodig hebben en gebruik kunnen maken van de regelingen.”