Krakers ‘We are Here’ doen beroep op nieuwe burgemeester

AMSTELVEEN – De ongedocumenteerde krakers van ‘We are Here’ hebben in een open brief aan de nieuwe burgemeester Tjapko Poppens gevraagd of er gewacht kan worden met ontruiming tot er een spoedappel heeft gediend. Vooralsnog zal er op 17 juni worden ontruimd en het Hof heeft voor deze datum geen tijd voor een spoedappel.

Hieronder de brief die de krakers hebben gestuurd naar de burgemeester:

OPEN BRIEF AAN DE BURGEMEESTER VAN AMSTELVEEN

Onderwerp: WAH Uilenstede 475 
Verzoek vanwege handhaving rechtsstaat ontruiming uit te stellen tot na spoedappel

Aan de heer Tjapko Poppens, burgemeester van Amstelveen

Zeer geachte heer Poppens,

Heel hartelijk welkom in het prachtige Amstelveen. Wij, sinds enkele maanden net als u nu, bewoners van Amstelveen, hopen van harte dat u het net zo naar uw zin heeft als wij dat hebben.

Nog meer hopen wij dat de dag dat de meeste van de 65 bewoners u voor het eerst ontmoeten niet tevens de laatste dag zal zijn dat wij in Amstelveen mogen verblijven.

U kunt daar alles aan doen, eenvoudig door de rechtsstaat te handhaven.

Er is een uitspraak dd 13 juni van de voorzieningenrechter waarin de door ons gevraagde voorziening, het verbieden op strafrechtelijke gronden tot feitelijke ontruiming over te gaan, wordt geweigerd.

Onze advocaat heeft hiertegen onmiddellijk ’s nachts nog een met grieven omkleed turbo spoedappel aangevraagd. Het Hof Amsterdam heeft daarop op vrijdagochtend geantwoord dat het verzoek wordt toegewezen en de partijen verzocht de geplande ontruimingsdatum bekend te maken en hun verhinderdata op te geven. De staat heeft tegen het turbo spoedappel geprotesteerd, als ontruimingsdag de eerstvolgende werkdag, maandag 17 juni, opgegeven en als verhinderdata alle werkdagen van 17 t/m 25 juni. Het Hof heeft daarop geantwoord hierin geen mogelijkheid te zien tot een spoedappel voor de ontruimingsdatum.

Daarmee wordt door de Staat ons de mogelijkheid tot een hoger beroep ontnomen, een wezenlijk onderdeel van ons rechtsgebouw.

Een van de belanghebbende partijen, de Staat, heeft in dit geval de andere partij de mogelijkheid versperd om in hoger beroep te gaan. In plaats van met argumenten te strijden probeert te staat ons bij voorbaat monddood te maken. En wel door de ontruimingsdag onnodig snel te plannen en vervolgens anderhalve week lang niet thuis te geven. Een zeer kwaadaardige en ongeloofwaardige opstelling van zo’n groot advocatenkantoor, waarin vervanging makkelijk mogelijk is. Dat druist in tegen alle rechtsgevoel, de rechtsorde en de rechtsstaat als zodanig.

Er is geen enkele urgentie voor snelle ontruiming, want alle partijen zijn het eens geweest over de datum van 31 juli. Dat zullen wij in een andere mail, waarin wij op de uitspraak ingaan, toelichten.

Een snelle ontruiming zonder dat er een spoedappel is geweest, tast niet alleen ons leven ernstig aan (er is immers momenteel geen enkele opvang), het betekent ook een ernstige aantasting van de rechtsstaat, omdat ons een hoger beroep tegen een gerechtelijke uitspraak, een van de wezenlijke onderdelen van ons recht, onmogelijk wordt gemaakt.

Geachte burgemeester, om deze reden vragen wij u beleefd maar dringend van ontruiming af te zien, zodat wij alsnog gebruik kunnen maken van ons recht op hoger beroep en aldus aantasting van de rechtsstaat wordt voorkomen.

Hartelijk dank namens de 65 bewoners van Uilenstede 475 en allen die de rechtsstaat en de medemenselijkheid een goed hart toedragen,

Ton Meurs, supporter WAH, tussenpersoon advocaat en bewoners Uilenstede 475