Oecumenische Vaderdagdienst in Elsrijk

AMSTELVEEN – Op Vaderdag, zondag 16 juni, is er van 10.00 uur tot ca. 11.30 uur een oecumenische kerkdienst in Openluchttheater Elsrijk aan de Ruwiellaan 20. De viering is ook voor alle wijkbewoners; iedereen is van harte welkom tijdens deze samenkomst die in het teken staat van Vaderdag, liefde, trouw en duurzaamheid in relaties. De dienst
wordt verzorgd door ds. Sieb Lanser, predikant van de Kruiskerk en Ron Weeda, voorganger van het Apostolisch Genootschap Amstelveen.

Het Openluchttheater Elsrijk is voor deze bijeenkomst vrij toegankelijk. De collecte die tijdens de dienst wordt gehouden is bestemd voor de stichting STOP kinderarmoede. Deze stichting zorgt dat kinderen van voedselbanken kleding krijgen waardoor zij er ook bij kunnen horen.

Tijdens deze dienst zijn er voor jonge kinderen aparte activiteiten in het wijkpark. De muzikale begeleiding van de dienst wordt verzorgd door een koor bestaande uit leden van de cantorij van de Kruiskerk en leden van het zangkoor van het Apostolisch Genootschap.

Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de Kruiskerk aan de Van der Veerelaan 30a. Na de oecumenische Vaderdagdienst is er om 12.00 uur een koffieconcert in de Kruiskerk. Ook daar is iedereen van harte welkom.