VVD, PvdA, Water Natuurlijk en Ongebouwd vormen bestuur waterschap

AMSTELVEEN – De VVD, PvdA, Water Natuurlijk en Ongebouwd vormen de komende vier jaar het dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Deze partijen hebben het bestuursakkoord ‘Waterbetrokken’ gesloten. Zes kernwoorden staan hierin centraal: betrokken, klimaatbestendig, schoon, samen, vernieuwend en realistisch.

Het nieuwe dagelijks bestuur stelt in het akkoord dat het waterschap de kerntaken blijft uitvoeren: zorgen voor voldoende en schoon water en droge voeten voor de inwoners. Maar dat het waterschap vanuit die taken en de verantwoordelijkheid voor de waterhuishouding, ook wil meewerken aan het oplossen van bredere maatschappelijke vraagstukken rond klimaat en bodem.

“De afgelopen jaren zijn we ons steeds bewuster geworden van de belangrijke rol die water daarin kan spelen. De komende periode willen we dat bewustzijn laten groeien naar betrokkenheid. Niet alleen van het waterschap, maar ook van andere overheden, burgers, kennisinstellingen, bedrijven en agrariërs. Alleen zo kunnen we samen werken aan het oplossen van opgaven die ons allemaal aangaan, zoals klimaatadaptatie, duurzame landbouw, herstel van biodiversiteit, energietransitie, kringloopeconomie en bodemdaling,” aldus de coalitie in het bestuursakkoord ‘Waterbetrokken’.

Naast het vaststellen van het bestuursakkoord is ook het dagelijks bestuur geïnstalleerd. Peter Smit (VVD), Bea de Buisonjé (PvdA), Sander Mager (Water Natuurlijk) en Arjan van Rijn (Ongebouwd) treden toe tot het nieuwe dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Gerhard van den Top blijft als dijkgraaf voorzitter van zowel het dagelijks als het algemeen bestuur.

Het bestuursakkoord ‘Waterbetrokken‘ is te lezen via www.agv.nl/waterbetrokken.