Werkzaamheden knooppunt Ouderkerkerlaan starten in juli

AMSTELVEEN – Het knooppunt Ouderkerkerlaan gaat de komende maanden op de schop. Het viaduct over de Beneluxbaan wordt verbreed. Dit is noodzakelijk voor de doorstroming van het verkeer en vanwege de aankomende werkzaamheden aan de A9. Er wordt een fietstunnel aangelegd ten zuidoosten van het viaduct, zodat fietsers het knooppunt veiliger kunnen passeren. In juli begint de aannemer met de eerste werkzaamheden.

“De verkeersdruk op het knooppunt Ouderkerkerlaan neemt steeds verder toe. Dit zal zeker zo zijn tijdens de werkzaamheden aan de A9. Ook is het een belangrijk knooppunt voor het openbaar vervoer. We gaan er voor zorgen dat het autoverkeer beter doorstroomt en het fietsverkeer niet meer de op- en afrit van de Beneluxbaan hoeft te kruisen. Ook komen er meer fietsenstallingen. Bovendien wordt overstappen tussen tram en bus makkelijker,” zegt wethouder Rob Ellermeijer.

De voorbereidende werkzaamheden starten maandag 1 juli en vinden plaats op doordeweekse dagen tussen 07.00 uur en 18.00 uur. De voorbereidingen lopen door in augustus. De aannemer richt aan weerszijden van het viaduct Ouderkerkerlaan werkterreinen in. Dit gebeurt tussen de Beneluxbaan en de afritten van het viaduct. Omwonenden zijn hierover door de aannemer geïnformeerd.

Het is volgens de gemeente onvermijdelijk dat er voor dit project bomen en bosplantsoen worden verwijderd. Eind 2020 worden de groenstroken opnieuw ingericht en nieuwe bomen geplant ter compensatie van het verwijderde groen.

Het knooppunt Ouderkerkerlaan is één van de verkeerspunten in het zogenoemde ‘onderliggende wegennet’ van Amstelveen, die worden aangepakt in aanloop naar de verbreding van de A9.

Screenshot: Google Maps