Wethouder Herbert Raat overleeft motie van afkeuring

AMSTELVEEN – Een motie van afkeuring aan het adres van wethouder Herbert Raat heeft het tijdens de raadsvergadering van 12 juni niet gehaald. Deze werd ingediend door Burgerbelangen Amstelveen (BBA) en Groenlinks, en gesteund door SP en Senioren Belangen Amstelveen (SBA). 

De partijen keuren het af dat Raat standpunten over Schiphol heeft uitgedragen nog voordat de gemeenteraad hierover had besloten. Dat deed de wethouder in een conceptbrief aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur, en in een interview met NH Nieuws. Daarin adviseert hij de minister verdere groei van Schiphol te stoppen omwille overlast. Ook vreest hij dat de kans op vliegrampen groter wordt indien dat niet gebeurt.

Video: NH Nieuws, 7 mei.

De gemeenteraad had op dat moment nog niet besloten over deze standpunten. Deze werden tijdens de vergadering in aangepaste vorm overigens wel gesteund.

Kritiek

BBA en Groenlinks bekritiseren de handelwijze van de wethouder en dienden uit monde van Ruud Kootker (BBA) een motie van afkeuren in. Ze krijgen daarbij steun van de SP en SBA.

Kootker: “In eerdere overleggen is meermaals de zorg uitgesproken over het voortijdig uitdragen van zogeheten ‘Amstelveense standpunten’  terwijl de gemeenteraad nog diende te beslissen en te besluiten. Dit heeft niet geleid tot verbetering. […] Door het vroegtijdig naar buiten brengen van standpunten passeert hij feitelijk de gemeenteraad, en daarmee zijn de belangen van Amstelveen niet gediend.”

CDA, CU en AVA steunen de motie niet, maar plaatsen wel vraagtekens bij de motivatie van de wethouder.

Verweer

Wethouder Hertbert Raat verdedigt zich met het feit dat besluiten van het college openbaar zijn, en dat het voor publiek en pers vrij is daar vragen over te stellen. Hij stelt dan ook dat hij de standpunten namens het college uitdroeg, maar voegt daar wel aan toe het gevoel van CU en AVA te snappen. “Ik snap dat de raad het soms het idee heeft erachteraan te hollen. Ik ga kijken wat we er aan kunnen doen. Aan de andere kant moeten wij besturen en besluiten nemen, en daar moet een raadsmeerderheid voor gevonden worden.”

Voorafgaand aan zijn betoog kreeg hij al steun van coalitiepartijen D66 en VVD. VVD-raadslid Kees Noomen liet daarbij op dubbelzinnige wijze blijken het ‘op de man spelen’ van Ruud Kootker (BBA) af te keuren.

De motie wist geen meerderheid te halen in de gemeenteraad.