Wethouder neemt poolshoogte bij puinbreker Gondel

AMSTELVEEN – Wethouder Rob Ellermeijer bezocht woensdagmiddag het bouwterrein van de Amstelveenlijn aan de Gondel. Aanleiding waren meerdere meldingen van overlast door de puinbreker die daar sinds maandag aan het werk is.

De puinbreker wordt ingezet door aannemer die de nieuwe Amstelveenlijn bouwt. Met dit apparaat wordt het bouwafval van de oude haltes verwerkt tot materiaal dat kan worden hergebruikt bij het terugleggen van de Beneluxbaan op het oude tracé.

Dit proces om het beton af te breken gaat gepaard met geluidshinder, stofontwikkeling en trillingen. “De overlast is goed te merken, ik kan mij zeker voorstellen dat het voor omwonenden als zeer hinderlijk wordt ervaren,” zegt wethouder Ellermeijer.

Al voordat de puinbreker aan de slag ging, waren al klachten over geluid en stofontwikkeling door werkzaamheden van graafmachines die het beton verwerkten.

De gemeente is in gesprek met de bewoners en met de aannemer over extra maatregelen die de overlast kunnen beperken. Daarnaast voert de gemeente geluidsmetingen uit om te monitoren of de geluidsoverlast binnen de normen blijft die zijn vastgelegd in de vergunning.