Christelijke partijen op de bres voor religieus erfgoed

AMSTELVEEN – De lokale fracties van de ChristenUnie en het CDA maken zich zorgen over de toekomst van Amstelveens religieus erfgoed. De partijen vinden dat er een visie moet worden opgesteld, samen met de kerkeigenaren en burger- en erfgoedorganisaties.

Amstelveen beschikt over een groot aantal monumentale kerkgebouwen: acht kerkgebouwen zijn een gemeentelijk monument en vier een rijksmonument. Door teruglopend kerkbezoek staat het voortbestaan van veel kerken onder druk, benadrukt fractievoorzitter Bert de Pijper van de ChristenUnie. “Het wordt voor de eigenaren steeds moeilijker om al dan niet zelfstandig exploitatie en onderhoud van de gebouwen te bekostigen.”

Amstelveners onderkennen volgens ChristenUnie en CDA het belang van behoud van deze monumentale kerken en hun interieurs. De Pijper: “Dat geldt voor iedereen: jong en oud, religieus of niet-religieus.”

Beide fracties willen dat in de kerkenvisie de mogelijkheden worden onderzocht van gezamenlijk gebruik en beheer van de kerkgebouwen en in het uiterste geval herbestemming van de kerken. CDA-fractievoorzitter Pier Rienks: “Het is belangrijk dat dit cultureel erfgoed van Amstelveen voor de toekomst bewaard blijft en benut kan worden voor de samenleving.”

Het plan van de twee christelijke partijen wordt woensdag 10 juli voorgelegd aan de gemeenteraad.