ChristenUnie blij met toegezegde financiële stresstest

AMSTELVEEN – Naast de lokale partij BBA bekijkt ook de fractie van ChristenUnie de financiële toekomst van Amstelveen met argusogen. De partij is daarom ook blij met de toezegging van wethouder Raat voor een financiële stresstest. Deze komt er op aandringen van de CU.

De ChristenUnie vindt dat de huidige plannen van het college veel ambitie en lef uitstralen. Maar er moet wel op de centjes worden gelet. “Wij hebben de indruk dat het college bij het inschatten van de financiële reservepositie rekening heeft gehouden met het meest gunstige scenario. Maar wat als er door het rijk opeens veel minder geld aan Amstelveen geeft, zoals eerder is gebeurd, bijv. in de jeugdzorg? Wat als er onverwachte tegenvallers komen? We zijn daarom blij dat het college op voorstel van de ChristenUnie de gemeentefinanciën een stresstest zal laten ondergaan, waarbij ook rekening wordt gehouden met minder gunstige scenario’s. De ChristenUnie vindt dat belangrijk, zodat ook de komende jaren de financiering van leefbare wijken in Amstelveen gegarandeerd blijft,” aldus Bert de Pijper.