KLM hoofdkantoor verhuist naar locatie op Schiphol-Oost

AMSTELVEEN – De directie van KLM heeft gemeente Amstelveen op de hoogte gebracht van het voornemen om haar hoofdkantoor per 2024 samen te voegen met KLM-locaties op Schiphol-Oost. Door het hoofdkantoor drie km verder te verplaatsen ontstaat één KLM-campus nét buiten de Amstelveense gemeentegrens.

Het Amstelveense college van B en W begrijpt de wens om functies te clusteren maar betreurt het geplande vertrek van de nationale luchtvaartmaatschappij uit Amstelveen na de jarenlange en goede verstandhouding. Amstelveen denkt na hoe de kantorenlocatie mee te nemen in ontwikkelingen voor het gebied rond de A9 die daar wordt verbreed en overkapt.

Het voornemen om te verhuizen komt niet helemaal uit de lucht vallen. KLM heeft tijdens de vorige collegeperiode de huidige locatie van het hoofdkantoor ter discussie gesteld. Daarbij kwamen onder meer renovatie, uitbreiding en bereikbaarheid aan de orde. Wethouder Floor Gordon (Economische Zaken en Ruimtelijke Ordening): “We zijn daar serieus mee aan de slag gegaan en hebben bijvoorbeeld een voorstel gedaan voor betere ontsluiting van het kantoor met Schiphol-Oost zowel per auto als met het openbaar vervoer. Het voornemen om in 2024 één KLM-campus te hebben en één werkomgeving klinkt echter logisch.
Amstelveen heeft een goede relatie met KLM en we zijn altijd bijzonder trots geweest op het Amstelveense hoofdkantoor.”

Het KLM-hoofdkantoor is sinds 1971 in Amstelveen gevestigd aan de rand van de A9 nabij het Oude Dorp van Amstelveen.