Koenensluis Amsterdamse Bos blijft bediend door unieke samenwerking

 Bewoners, ondernemers en scoutingverenigingen namen het initiatief om de vaarverbinding tussen de Nieuwe Meer en de Amstelveense Poel te behouden. Met dit initiatief komt de bediening van de Koenensluis bij de Vereniging Vrijwilligers Koenensluis te liggen. Op 11 juli hebben het hoogheemraadschap van Rijnland, gemeente Amstelveen en de Vereniging Vrijwilligers Koenensluis hiervoor een overeenkomst getekend.

Het faciliteren van scheepvaartverkeer is volgens de Waterwet geen kerntaak van het hoogheemraadschap van Rijnland meer. De Vereniging Vrijwilligers Koenensluis, bestaande uit bewoners, ondernemers en scoutingverenigingen, heeft zich hard gemaakt voor het belang van de sluis en is met de gemeente Amstelveen en Rijnland in gesprek gegaan om de mogelijkheden voor het behoud van de sluis te bespreken. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de oprichting van de ‘Vereniging Vrijwilligers Koenensluis’ op 2 mei 2019 met steun van de gemeente Amstelveen, die de oprichtingskosten en de jaarlijkse kosten van de benodigde communicatiemiddelen en verzekeringen subsidieert. Rijnland is bereid geweest om de sluis in goede conditie te brengen voor de overdracht.

Dijkgraaf Rogier van der Sande benadrukt de goede samenwerking: “Samen met de gemeente Amstelveen en de Vereniging Vrijwilligers Koenensluis hebben we gekeken naar de beste oplossing om de sluis in bedrijf te houden. Dan is het natuurlijk fantastisch als vrijwilligers hiervoor speciaal een vereniging in het leven roepen, zodat de vaarverbinding met de Nieuwe Meer gehandhaafd blijft.”

Koenensluis
De Koenensluis ligt in het Amsterdamse Bos en is de ontsluiting voor bewoners met een boot aan huis of in de jachthaven en de lokale zeeverkenners in Amstelveen en Amsterdam-Zuid. Deze sluis dateert uit 1904 en zorgt voor de vaarverbinding van de Hoornsloot naar de Nieuwe Meer. Tot dit jaar werd deze door Rijnland (op afroep) bediend. Met deze overdracht komt de bediening bij de Vereniging Vrijwilligers Koenensluis te liggen.

Vereniging Vrijwilligers Koenensluis
De ‘Vereniging Vrijwilligers Koenensluis’ telt inmiddels ruim 50 leden die per 1 augustus aanstaande dienst gaan doen als vrijwillig sluiswachter na daartoe te zijn opgeleid tijdens een aantal instructiesessies. Leden van de vereniging verkrijgen daarmee het recht zichzelf te schutten en hebben de plicht om ca. tweemaal per jaar een dienst te draaien om passanten te schutten en de bijbehorende brug te bedienen. Aanmelden als lid kan via een e-mail naar secretaris@koenensluis.nl.