Meer gezondheidsproblemen door ultrafijnstof rond Schiphol

AMSTELVEEN – Inwoners rond Schiphol staan regelmatig bloot aan verhoogde concentraties ultrafijnstof en ondervinden er al op korte termijn negatieve gezondheidseffecten van. Dit blijkt uit recent onderzoek van het Rijksinstituut  voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De vervuiling komt vooral door de uitstoot van weg- en vliegverkeer. Ultrafijnstof zijn zeer kleine stofdeeltjes in de lucht. Kinderen en gezonde volwassenen die in de buurt van de luchthaven wonen hebben volgens het RIVM een slechtere longfunctie door de stofdeeltjes. Op dagen met meer uitstoot hebben kinderen met luchtwegaandoeningen ook meer last en gebruiken ze meer medicijnen. Piepende ademhaling en kortademigheid zijn veelvoorkomende klachten.

GroenLinks maakt zich al langere tijd zorgen over de luchtkwaliteit in Amstelveen. Eerder dit jaar vroeg de partij tevergeefs om actie van de gemeente en hoopt dat het college nu wel in beweging te krijgen is. “Nu dit onderzoek er ligt, verwacht ik dat er genoeg aanleiding is om er serieus mee aan de slag te gaan. Schiphol is een grote vervuiler, maar ook de A9 en het verkeer op onze binnenwegen zullen we onder de loep moeten nemen,” aldus GroenLinks-raadslid Lennart de Looze.

Over de effecten op lange termijn loopt nog een onderzoek van het RIVM. De resultaten daarvan worden verwacht in 2021.