‘Meer verkoop van sociale huurwoningen aan huurders’

AMSTELVEEN – De lokale fracties van de VVD, D66, het CDA en AVA willen dat woningcorporatie Eigen Haard meer sociale huurwoningen te koop aanbiedt aan de huurders. Voor elke verkochte sociale huurwoning mag Eigen Haard elders in Amstelveen een sociale woning bijbouwen. “Hierdoor krijgen Amstelveense huurders de kans om bezit op te bouwen en komen er weer nieuwe sociale woningen beschikbaar voor mensen met een laag inkomen,” aldus de vier partijen.

De partijen wijzen op de situatie in Amsterdam Nieuw-West. Daar worden sociale huurwoningen al wel aangeboden aan de huurders. “Maar Amstelveners die jarenlang huur hebben betaald krijgen deze mogelijkheid tot op heden niet. Het wordt daarom tijd dat Eigen Haard haar verantwoordelijkheid neemt door ook in Amstelveen te starten met het verkopen van bestaande sociale huurwoningen aan haar huidige bewoners.”

Met de verkoop van sociale huurwoningen krijgen ook de Amstelveense duurzaamheidsdoelstellingen een steuntje in de rug. De nieuw te bouwen woningen moeten namelijk vanzelfsprekend aan de duurzame eisen van deze tijd voldoen. Daarnaast vinden VVD, D66, CDA en AVA dat bij de bouw van nieuwe sociale woningen moet worden gekeken naar nieuwe woonvormen voor ouderen. Zo kunnen de woningen die op dit moment worden bewoond door deze doelgroep vrijkomen voor jongeren en gezinnen die n nu nog op de wachtlijst staan.

De plannen worden woensdag 10 juli voorgelegd aan de gemeenteraad. Omdat VVD, D66, CDA en AVA gezamenlijk een meerderheid hebben, is het zo goed als zeker dat het voorstel wordt aangenomen.

Op de foto: vlnr Paul Feenstra (VVD), Tawros Aslanjan (D66), Michel Becker (AVA) en Pier Rienks (CDA)