Raat wijst minister op belofte minder vluchten Buitenvelderbaan

AMSTELVEEN – De gemeente Amstelveen zet vraagtekens bij de groeiplannen van Schiphol van minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur. In een brief van wethouder Herbert Raat, die in handen is van NH Nieuws, wordt ingegaan op eerdere beloftes voor hinderbeperking die nog niet zijn nagekomen (Buitenveldertbaan) . Raat twijfelt dan ook of de nieuwe overlastbeperkende maatregelen van de minister iets gaan uitmaken voor Amstelveen.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Afgelopen vrijdag werd door minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat bekendgemaakt dat Schiphol de komende jaren naar 540.000 vliegbewegingen (nu 500.000) mag groeien, onder voorwaarde dat eerst de hinder wordt beperkt. “Eerst minder hinder, dan pas een beetje groei”, zei Van Nieuwenhuizen vrijdag.

Wethouder Herbert Raat (Schiphol) onderschrijft het principe van eerst leveren van hinderbeperking, voordat groei mogelijk is. Maar Raat is minder positief over de manier waarop dat door de minister gaat worden vastgesteld. Hij wijst erop dat geluidsnormen “die recht doen aan de beleving van hinder” nog in onderzoek zijn. “De voornemens van de minister op dit punt zijn niet op korte termijn uitgewerkt en operationeel”, aldus Raat.

Verder gaan de plannen van de minister niet in op de huidige, reeds bestaande overschrijding van gemaakte afspraken over ontwikkeling van het aantal vluchten en baangebruik, schrijft Raat. “Deze beloftes voor hinderbeperking zijn nog altijd niet ingelost. Voor de Buitenveldertbaan gaat het dan om het beperken van het gebruik tot het maximaal overeengekomen aantal van 30.000 vluchten. Dit moet eerst gebeuren voordat er sprake kan zijn van verdere groei van Schiphol.”

Raat: “Groei van Schiphol is voor Amstelveen geen onderwerp van gesprek vóórdat beleid om die overlast tegen te gaan heeft geresulteerd in daadwerkelijke maatregelen. Belofte maakt schuld: eerst zien, dan geloven.”

Schiphol in zee
Volgens het stadsbestuur van Amstelveen moet minister Ollogren van Binnenlandse Zaken zich voortaan bemoeien met het Schiphol-dossier. “Er is een groot tekort aan woningen, met name in deze regio. Het waarmaken van de woningbouwambities die er liggen, is ook afhankelijk van de groei van Schiphol.” Door Ollogren te laten aanhaken, kan zij zich gaan storten in de verplaatsing van Schiphol naar zee om ruimte te maken voor woningen.

“Het verplaatsen van, in ieder geval een gedeelte, van Schiphol zorgt ervoor dat ook onze kinderen en kleinkinderen hier in de toekomst kunnen blijven wonen.”

Dit artikel is afkomstig van onze mediapartner NH Nieuws.

Foto: NH Nieuws/Doron Sajet