Regio wil woningtekort terugdringen met 100.000 woningen voor 2025

AMSTERDAM – Om het woningtekort terug te dringen wil de regio 100.000 woningen gaan bijbouwen voor 2025. Het Rijk en Metropoolregio Amsterdam, waar Amstelveen deel van uitmaakt, hebben vrijdagmiddag een akkoord bereikt om naar eigen zeggen te zorgen voor een ‘structureel voldoende betaalbaar’ woningaanbod. Volgens de huidige prognoses kan het aantal tot 2040 oplopen naar 230.000 woningen.

Naast het bijbouwen van woningen hebben de partijen afspraken gemaakt om de bestaande woningvoorraad betaalbaar te houden. In de toekomst krijgt de gemeente middelen om hoge huren te voorkomen aan de hand van de WOZ-waarde. De wetswijziging moet nog worden uitgewerkt en is naar verwachting in 2021 klaar. Ook malafide verhuurders en gebrek aan doorstroming in de sociale huur gaan intensiever aangepakt worden.

De Metropoolregio Amsterdam is een groot gebied en bestaat uit 32 gemeenten. Naast Haarlem, Purmerend, Haarlemmermeer en delen van het Gooi valt hier ook Almere onder. Hoeveel nieuwe woningen er specifiek in Amstelveen gebouwd gaan worden, is niet bekend.

Kronenburg

In Amstelveen wordt de aandacht vooral gevestigd op Kronenburg, zegt wethouder Rob Ellermeijer: “Kronenburg is aangewezen als een van de zogenaamde ‘sleutelgebieden’ om de woningproductie in de regio in de komende jaren te versnellen.” Een groot gedeelte van de wijk gaat in de toekomst worden herontwikkel en dat moet veel nieuwe woningen gaan opleveren.

De prijzen van huur- en koopwoningen zijn de afgelopen jaren enorm gestegen door het woningtekort en de populariteit van de regio. De bouw van 50.000 woningen in de afgelopen drie jaar hebben deze trend niet kunnen doorbreken. Vooral jonge huishoudens hebben moeite met het vinden van een betaalbaar huis.