Succesvol Odensehuis Alleman groeit uit zijn jasje

AMSTELVEEN – Het Odensehuis in wijkcentrum Alleman groeit uit zijn jasje. De laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers waarvoor geen indicatie vereist is, wordt steeds beter gevonden.

Het Odensehuis werd onlangs bezocht door de SP-leden Marina Casadei en Wil Roode. De SP zorgde er eerder voor dat er een onderzoek komt naar de komst van een tweede Odensehuis in Amstelveen, bijvoorbeeld in de wijk Groenelaan. Bij het bezoek werden de SP’ers geconfronteerd met de huidige problemen.

Coördinator Natalia Leviti Natalia: “We zien dat er steeds meer mensen de weg weten te vinden naar het Odensehuis. We zijn drie dagen per week open en zien dat er momenten ontstaan dat het moeilijk wordt voor de bezoekers. Zo zijn er mensen die hier graag rustig hun krantje willen lezen onder het genot van een kopje koffie, maar dat gaat moeilijk als er vlak naast jou andere mensen aan het sjoelen zijn. Mensen met beginnende dementie raken dan sneller overprikkeld en dan wordt de situatie onrustig. We hebben dus ook korte termijn oplossingen nodig. Anders zullen mensen wegblijven die we nu juist graag een goede dagbesteding willen bieden”

Leviti ziet twee oplossingen om de problemen het hoofd te bieden. “We kunnen vijf dagen in de week openen. Dan zal er meer spreiding zijn van de bezoekers. Of we krijgen een extra ruimte erbij, zodat bezoekers elkaar niet meer in de weg lopen met hun verschillende activiteiten. Maar ja, dat gaat natuurlijk wel meer geld kosten.”

SP-raadslid Casadei reageert: “De SP weet dat het college veel waarde hecht aan goede voorzieningen voor mensen met beginnende dementie. Als mensen met beginnende dementie of geheugenproblemen op tijd verwezen worden naar het Odensehuis, dan kunnen zij optimaal en zo lang mogelijk van deze voorziening profiteren. Zodoende kan een zwaardere vorm van dagbesteding worden uitgesteld. Bovendien worden mantelzorgers ontlast, waardoor zij de zorg voor hun naasten mogelijk langer aan kunnen.”

“Er zal daarom óók gekeken moeten worden naar een oplossing voor de korte termijn voor het Odensehuis op de huidige locatie. De SP zal zich dan ook inspannen om het college ervan te overtuigen dat er nu al budget beschikbaar gesteld wordt om de ontstane situatie het hoofd te bieden,” aldus Casadei.

Foto: SP’ers De Roode & Casadei en Adri Glastra van Loon & Natalia Leviti van het Odensehuis