Verbreding en overkapping A9 gegund aan buitenlands consortium

AMSTELVEEN – Rijkswaterstaat heeft het voornemen om de  verbouwing van de A9 bij Amstelveen, te gunnen aan het buitenlandse consortium VEENIX, nu bestaande uit Macquarie Capital, Siemens, Count&Cooper en FCC. VEENIX wordt verantwoordelijk voor het ontwerpen, bouwen en voorfinancieren (DBFM) van het project. Daarnaast wordt het consortium verantwoordelijk voor het onderhoud gedurende 14 jaar. De realisatie start in 2020 en duurt tot en met 2026.

Rijkswaterstaat ontving 2 aanbiedingen. Vanwege de rechtsbeschermingstermijn krijgt het consortium dat de opdracht niet gegund heeft gekregen tot en met 8 september 2019 de gelegenheid om bezwaar te maken. Op 9 september 2019 vindt de definitieve gunning plaats.