Gemeente gebruikte minder strooizout afgelopen winter

AMSTELVEEN – Uit de evaluatie van het bestrijden van gladheid afgelopen winter blijkt dat de gemeente minder strooizout heeft gebruikt dan voorgaande jaren. De methodes om zout te strooien worden steeds verfijnder. De gemeente is verantwoordelijk voor het begaanbaar houden van met name hoofdwegen tijdens de wintermaanden

Wethouder Floor Gordon (Wijkbeheer): “Jaarlijks evalueren wij in de zomer de gladheidbestrijding. Afgelopen winter was vooral een kwakkelwinter. Door het dooien en weer bevriezen van natte weggedeelten moeten we vaker rijden dan bij dagen achter elkaar vorst. Ondanks dat afgelopen winter onze ploeg twintig strooiacties uitvoerde, is er toch minder zout gebruikt. Dit komt door zout goed te doseren met pekelwater en auto’s uit te rusten met een systeem dat gegevens bijhoudt over de juiste inzet van ons materieel op strooiroutes.”

De gemeente verbruikte afgelopen winter 305 ton zout en nog eens 25 ton voor het pekelwater. Tijdens het winterseizoen 2107/2018 is 446 ton zout en 42 ton pekelwaterzout gebruikt. Afgelopen winter waren er drie dagen met heftige sneeuwval. Om wegen snel begaanbaar te krijgen, heeft de gemeente extra machines en mankracht ingehuurd.

77 inwoners namen contact op met de gemeente. De meeste meldingen kwamen binnen tijdens de periode van hevige sneeuwval. 16 meldingen betroffen lokale gladheid en 61 maal werd verzocht om voetpaden of parkeerterreinen te strooien. De meldingen die betrekking hadden op bestaande strooiroutes zijn opgepakt. Voetpaden, binnenwegen en veel parkeerterreinen behoren niet tot de strooiroutes. Alleen bij langdurige gladheid en wanneer machines en personeel beschikbaar zijn, kan de gemeente op werkdagen hiervan afwijken. Inwoners kunnen gratis strooizout afhalen bij het afvalbrengstation of bij werf Escapade voor hun directe omgeving. Het afgelopen seizoen heeft de gemeente geen schademeldingen door gladheid ontvangen.