Gemeente publiceert agenda hoorzittingen weer op eigen website

AMSTELVEEN – De gemeente gaat de agenda van de openbare hoorzittingen van de bezwarencommissie weer tonen op de website van de gemeente Amstelveen.

Dat heeft het college van B en W toegezegd naar aanleiding van schriftelijke vragen van de SP-fractie. Volgens het college is: “Transparantie een groot goed en belangstellenden zijn meer dan welkom om deze openbare zittingen bij te wonen.”

Omdat er gemiddeld maar 23 mensen per maand de agenda bekeken had de afdeling Juridische Zaken in 2018 besloten om de tijdstippen van de hoorzittingen niet meer te tonen op internet, hoewel de hoorzittingen van de bezwarencommissie in het gemeentehuis openbaar zijn en dus voor iedere burger van Amstelveen toegankelijk.

Vorig jaar zijn er in totaal 424 bezwaarschriften ingediend tegen besluiten van de gemeente. In 2016 waren dat er nog 344. Van de behandelde bezwaarschriften in 2018 zijn er 211 ongegrond verklaard. 21 bezwaarschriften waren gegrond en 4 deels gegrond.
63 burgers gingen uiteindelijk naar de rechter toen zij er via een bezwaarschrift niet uit kwamen.