Proef vijf Amstelveense scholen met gescheiden afval

AMSTELVEEN – De gemeente gaat een proef doen met vijf Amstelveense basisscholen om het scheiden van afval op school te verbeteren. Een educatief programma om leerlingen bewust te maken van het belang van een goede afvalinzameling ondersteunt de proef. De gemeente haalt het door de scholen gescheiden afval op en laat het verwerken.

Wethouder Floor Gordon van afvalbeleid: “De gemeenteraad vroeg ons eind vorig jaar om te onderzoeken of de gemeente zelf gescheiden afval kan inzamelen bij scholen. Volgens de Mededingingswet is afval op scholen bedrijfsafval en mag de gemeente dit daarom niet inzamelen. En afval gescheiden laten ophalen en verwerken, is vaak niet te betalen voor scholen. Door de inzameling en verwerking van gescheiden afval op de scholen van ‘algemeen belang’ te verklaren, kunnen scholen toch meegenomen worden in de gemeentelijke inzamelroutes van huishoudelijk afval.”

Gordon is ook verantwoordelijk voor natuur en milieu-educatie. “Daarom werken we met de scholen tegelijkertijd een lesprogramma uit voor verschillende leeftijden om de proef te versterken. Wat kinderen op school leren over de waarde van afvalscheiding en een schone omgeving, kunnen ze thuis in de praktijk brengen.”

Scholen scheiden vaak alleen papier van het restafval. Om de hoeveelheid restafval te verlagen, is het nodig dat ze ook GFT en PMD scheiden. De gemeente heeft scholen aangeschreven en geselecteerd voor de proef en biedt ze de containers aan die hiervoor nodig zijn. Er moet nog wel worden gekeken of de geselecteerde scholen logistiek gezien kunnen deelnamen aan de proef. Na besluitvorming in de raad kan de proef direct starten.