45e rommelmarkt in Paaskerk Amstelveen

AMSTELVEEN – De jaarlijkse rommelmarkt in de Paaskerk Amstelveen is op zaterdag 21 september. Ook dit jaar ontbreekt het Rad van Fortuin niet. De opbrengst van de rommelmarkt gaat dit jaar onder andere naar de Voedselbank Amstelveen. Uw komst wordt van harte op prijs gesteld maar ook uw nog bruikbare spullen. U kunt ze inleveren op woensdag 18 september van 11.00 tot 20.00 uur. 

De Voedselbank  Amstelveen verstrekt wekelijks een gezond en gevarieerd voedselpakket aan gezinnen in Amstelveen die tijdelijk niet (meer) in staat zijn om in hun dagelijkse voeding te voorzien. Daarnaast wijzen de voedselbanken hun klanten de weg naar de hulpverlenende instanties. Het doel daarbij is, dat gezinnen weer zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij. Om de organisatie draaiende te houden is geld nodig. Hiervoor is de Voedselbank aangewezen op giften en subsidies.

Zaterdag 21 september, de 45e rommelmarkt van 10.00 tot 16.00 uur. Paaskerk, Augustinuspark 1, 1185 CN Amstelveen.

Inleveren goederen: woensdag 18 september 2019 van 11.00 tot 20.00 uur

Kijk voor meer informatie op www.paaskerk-amstelveen.nl.