Aalsmeerders blij met scheuren in huwelijk met Amstelveen

AALSMEER – Veel Aalsmeerders reageren verheugd op het voornemen van hun college om de ambtelijke samenwerking met Amstelveen onder de loep te nemen. Het Aalsmeerse college kondigde gisteren aan dat zij gaat kijken naar andere vormen van samenwerking. Aanleiding is de rekening voor falende ICT die Aalsmeer kreeg gepresenteerd als voldongen feit. 

“Amstelveense ambtenaren weten niet eens waar Aalsmeer ligt. Maar vertellen wat wel en niet mag. Eigen dorp regeren is beter voor de gemeenschap,” zegt Fred Pol op de facebookpagina van Aalsmeer Vandaag (AV). Ook op de website van AV is men duidelijk. “Gezien het verschil in mentaliteit tussen de inwoners van Amstelveen en Aalsmeer valt het te betwijfelen of het ooit tot een vruchtbare samenwerking komt,” schrijft Jaap Maars en Gerard Hoving verwoordt een gevoel dat bij veel Aalsmeerders leeft: “Die Amstelveners snappen niets van Aalsmeer en willen de macht naar zich toe trekken.”

Het college van Amstelveen heeft inmiddels gereageerd op het voornemen van Aalsmeer: “De afgelopen maanden hebben beide colleges veelvuldig overleg gevoerd over de noodzakelijke investeringen in ICT en digitalisering van de AA-organisatie en de bijdragen daarvoor in de meerjarenbegrotingen van Aalsmeer en Amstelveen. Helaas is het niet gelukt om daarover tot overeenstemming te komen. Aalsmeer is niet bereid om structureel danwel incidenteel bij te dragen aan de noodzakelijke investeringen in de ICT en digitalisering op basis van de huidige verdeelsleutel Amstelveen 75% en Aalsmeer 25%.”