BBA: VVD en D66 gooien olie op het vuur in Aalsmeerkwestie

AMSTELVEEN – Fractievoorzitter Ruud Kootker van Burgerbelangen Amstelveen vindt dat collegepartijen D66 en VVD olie op het vuur gooien binnen het conflict met Aalsmeer rondom de ambtelijke samenwerking. “De VVD roept nu dat Amstelveen al eerder de stekker er uit had moeten trekken en de fractievoorzitter van D66 spreekt op persoonlijke titel van een mini-Brexit, scheiding en Aalsminder,” aldus Kootker die stelt dat dit geen constructieve bijdragen zijn aan welke oplossing dan ook. 

Volgens Kootker is een scheiding niet in het belang van burgers en bedrijven in Amstelveen en Aalsmeer. Dat leidt volgens hem niet alleen tot een verslechterde dienstverlening, maar een scheiding zou bovendien vele miljoenen euro’s gaan kosten die door de burger kunnen worden opgehoest.

Kootker en zijn partij betreuren dat de situatie nu uit de hand is gelopen:  “Eerder hadden wij al onze twijfels of Amstelveen en Aalsmeer er samen uit zouden komen en bepleitten wij een onafhankelijke zakelijke overheidsmediator om de impasse te doorbreken, om naar alle individuele en gemeenschappelijke belangen te kijken en de partijen tot elkaar te brengen. Helaas werd aan die oproep geen gehoor gegeven.”

Wat Kootker betreft wordt deze weg alsnog bewandeld. “Amstelveense en Aalsmeerse burgers verdienen dat hun belangen optimaal worden bediend en dat is niet ‘door elkaar de tent uit te vechten’,” besluit Kootker.