Belangrijkste fietsomleidingen Beneluxbaan

AMSTELVEEN – Het is op het ogenblik niet gemakkelijk om in Amstelveen je route te volgen zonder omleidingen. Vooral fietsers worden kris-kras door de gemeente gestuurd. De gemeente zet de belangrijkste omleidingen rond de Beneluxbaan nog even op een rijtje.

Vanwege de werkzaamheden aan het viaduct Ouderkerkerlaan worden de fietspaden voor langere tijd afgesloten. Om fietsers toch zo dicht mogelijk bij hun bestemming te laten komen worden ze omgeleid. Fietsers vanuit het noorden kunnen via de Van Heuven Goedhartlaan, Meander, fietstunnel onder het oude KPMG-gebouw, Lindenlaan, Van der Leeklaan, Maarten Lutherweg en de Sportlaan naar het fietspad langs de Beneluxbaan.

Deze route sluit aan op de omleiding die al van kracht was voor de werkzaamheden aan de Amstelveenlijn. Het fietspad aan de westzijde van de Beneluxbaan is daarmee afgesloten vanaf de Hoeksewaard tot de Sportlaan.

Aan de oostzijde van de Beneluxbaan is het fietspad afgesloten vanaf de Laan van de Helende Meesters tot De Parelvisserslaan. Fietsers vanuit het zuiden kunnen over het viaduct van de Ouderkerkerlaan naar de Ouverture en dan via het fietspad van de Beneluxbaan of de Parelvisserslaan richting de Oranjebaan fietsen. Daar sluit de route aan op de bestaande omleidingsroute via het Westelijk Halfrond, Eleanor Rooseveltlaan, Professor J.H. Bavincklaan en Uilenstede richting Amsterdam.