Minder last van hondenpoep maar buurt minder schoon

AMSTELVEEN – Amstelveners zeggen ten opzichte van vier jaar geleden minder overlast van hondenpoep te hebben. Wel wordt opgemerkt dat buurt als minder schoon wordt ervaren. Dit blijkt uit de Inwonerspeiling 2019 die in opdracht van de gemeente is uitgevoerd.

Een ruime meerderheid van de inwoners is tevreden over hun woning en vindt dat ze in een prettige buurt wonen waar mensen goed met elkaar omgaan. Gemiddeld geven ze een 7,9 voor hun woonomgeving. Een ruime meerderheid van de bewoners voelt zich veilig in hun buurt en is positief over de openbare ruimte, het groen en de winkels in de buurt voor de dagelijkse boodschappen. Veel mensen waarderen de voorzieningen in de gemeente, zowel op cultureel gebied als op het gebied van sport en recreatie. De meeste Amstelveners willen dan ook beslist niet verhuizen.

Over bereikbaarheid per fiets en auto zijn inwoners ook positief, gemiddeld een 8,1 en 8,0. Het openbaar vervoer daarentegen scoort met een 6,0 beduidend lager. Dat heeft vooral te maken met het verdwijnen van sneltram 51. Bijna de helft van de bewoners ziet dan ook graag dat het openbaar vervoer wordt verbeterd. Verder zijn inwoners minder positief over auto’s die te hard rijden en geluidsoverlast door het vliegverkeer. Ook ervaren mensen overlast van hondenpoep, zwerfvuil en bekladde muren.

In totaal zijn 5.500 bewoners benaderd voor het onderzoek. Hiervan hebben 2.158 Amstelveners de vragenlijst ingevuld. De onderzoekers zeggen daarmee dat het onderzoek representatief is. Of dat daadwerkelijk zo is, valt te betwisten. Zo blijkt dat één op de drie Amstelveners de Atelierroute heeft bezocht. Dat is evenveel als het aantal Amstelveners dat Koningsdag bezocht heeft.