Politiek: ‘Gezondheid Amstelveen is in het geding’

AMSTELVEEN – Amstelveense politieke partijen hebben met afschuw gereageerd op de uitkomsten van een onderzoek van RTL naar aanleiding van cijfers van het RIVM.  Daaruit kwam datgene naar voren wat veel inwoners van Amstelveen al lang dachten. Namelijk dat wij in een van de meest ongezonde gemeenten van Nederland wonen.

De omringende snelwegen en Schiphol worden in de cijfers genoemd als de grootste boosdoeners en vervuilers. Naast de gifstoffen is ook het hoge basis geluidsniveau schadelijk voor de gezondheid. De kans op hart- en vaatziektes is als gevolg hiervan aanzienlijk verhoogd. Een van de schrijvers van het rapport zegt dat het niet aan te raden is om in de Amsterdamse metropoolregio te (gaan) wonen.

“De gezondheid van de inwoners van Amstelveen is in het geding en dat is voor ons aanleiding om schriftelijke vragen te stellen aan het College van B&W. Wat ons betreft moet er op korte termijn contact opgenomen worden met de ministeries van Volksgezondheid en Infrastructuur & Milieu om de ernst van de huidige situatie te onderstrepen en te vragen om maatregelen,” zeggen de fracties van VVD, D66, PvdA en CDA .

Daarnaast vragen de vier fracties of de uitkomsten van het RIVM-cijfers ook meegenomen kunnen worden in het lopende overleg met Schiphol. Het recht op schone lucht en een gezonde leefomgeving is in Amstelveen op allerlei manieren ernstig in het geding.

In het RIVM-rapport wordt gesteld dat het wonen in onze regio betekent dat men per dag de gifstoffen van ca. 5 a 10 sigaretten binnenkrijgt. “Natuurlijk hebben we allemaal belang bij transport en reizen, maar als dat ten koste gaat van onze gezondheid dan streven wij ons doel van zo lang mogelijk gezond leven volledig voorbij,” aldus de woordvoerders van de fracties.