Schiphol belooft in te zetten op reductie ultrafijnstof

SCHIPHOL – Begin deze maand ging minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat in gesprek met Amstelveners over de groei van Schiphol en toenemende hinder. Van de minister mag de luchthaven namelijk in 2020 weer beperkt groeien. Vrijdag presenteerde de luchthaven de nieuwe omgevingsplannen. Reductie van ultrafijnstof is een speerpunt.

Schiphol geeft aan samen met de bestuurders en bewoners aan de slag te gaan met de verschillende plannen die er nu liggen.

Zo wil de luchthaven zich actief gaan inzetten om de hoeveelheid ultrafijnstof in de lucht terug te dringen: “In 2021 worden de eindresultaten van het RIVM-onderzoek naar de gezondheidseffecten van ultrafijnstof verwacht. Schiphol ondersteunt dit onderzoek”, valt er te lezen in een persbericht.

“Vooruitlopend op de eindresultaten van het onderzoek presenteert Schiphol nog dit jaar een actieplan reductie ultrafijnstof. In dit plan wordt in ieder geval een onderzoek opgenomen naar de wijze waarop ultrafijnstof op de luchthaven gemeten kan worden.”

Hiernaast heeft de luchthaven een eerste conceptversie van maatregelen tegen geluidsoverlast opgesteld: “Hierin zijn ook de resultaten van diverse gesprekken die wij in de afgelopen maanden hebben gevoerd met bewoners en bestuurders in de regio Schiphol opgenomen,” verzekert de luchthaven.

Ook wordt er gesproken over het verduurzamen van de luchtvaart. Een goede samenwerking met de NS lijkt hierin belangrijk: “Schiphol presenteert in samenwerking met het ministerie, KLM, ProRail en NS nog dit jaar een plan van aanpak voor een betere integratie van spoor en luchtvaart.”

Tot slot wil Schiphol de regio versterken: “Dat kan bijvoorbeeld door een integrale gebiedsontwikkeling, de aanpak van grondgeluid, innovatief bouwen, groenvoorzieningen en andere gebiedsgerichte projecten”, aldus de luchthaven.

Via onze mediapartner NH.

Foto: Lisa van Andel