Symposium ‘Sociale Benadering Dementie in Amstelveen’

AMSTELVEEN – Ketenzorg Dementie Amstelland en Meerlanden organiseerde op 24 september samen met de organisatie Tao-of-Care een symposium over een nieuwe vorm van ondersteuning van mensen met dementie en hun naasten: de Sociale Benadering Dementie. De aanwezigen konden verschillende workshops die betrekking hebben op de Sociale benadering Dementie volgen. Tijdens het inspirerend symposium was veel uitwisseling van kennis, ervaring en nieuwe inzichten.

Nelleke Vogel, voorzitter Ketenzorg Dementie en bestuurder van Zonnehuisgroep Amstelland, verwelkomde de grote groep aanwezigen, professionals, mensen met dementie, vrijwilligers en mantelzorgers uit de regio. “De essentie is dat je mens bent; méér dan je ziekte”, vatte zij de nieuwe zienswijze krachtig samen. Ervaringsdeskundigen vertelden persoonlijke, ingrijpende en inspirerende verhalen tijdens het symposium.

Dementie in Amstelveen
Wethouder Zorg Marijn van Ballegooijen opende het symposium. “Het leven met dementie moet beter draagbaar worden. Uit focusgroepen in Amstelveen kunnen we drie belangrijke conclusies trekken. Ten eerste vereenzaamt iemand met dementie schrikbarend snel, en met hem of haar ook vaak de naasten. Dat is echt aangrijpend. En ten tweede zijn er veel vragen: Hoe vind ik zorg? Wat staat ons te wachten? Het blijkt ondanks alle inspanningen van professionals in de praktijk lastig voor betrokkenen om aan deze informatie te komen. Een derde conclusie is dat om hulp vragen erg moeilijk blijkt. Naasten werken zich eerder over de kop dan dat ze naar het gemeenteloket stappen voor hulp.” De wethouder kondigde aan dat de gemeente Amstelveen meer geld gaat uitgeven aan mantelzorgondersteuning en aan experimenten in het kader van de Sociale Benadering Dementie.

Onderzoek en experimenten
Hoogleraar Anne-Mei The heeft met haar team van Tao-of-Care langdurig onderzoek gedaan naar de leefwereld van mensen met dementie en hun naasten. “Hieruit kwam naar voren dat mensen met dementie en naasten vooral worstelen met de impact van de ziekte op hun leven,” vertelt Anne-Mai The. “De zorg is heel goed en we weten veel over de ziekte. Maar de dokter kan weinig doen en er wordt nauwelijks aandacht besteed aan wat dementie betekent voor je dagelijkse leven. Ondersteuning die zich richt op de leefwereld is hard nodig. Wij noemen dat De Sociale Benadering Dementie.”

Sociale Benadering Dementie Team Amstelveen
Vier jaar houden Amstelveen en drie andere gemeenten in Nederland experimenten om in lijn met deze zienswijze passende ondersteuning voor mensen met dementie en naasten te ontwikkelen. Belangrijk binnen de Sociale Benadering Dementie (SBD) is het SBD-team, gevormd door mensen met verschillende achtergronden en ervaringen. Een ouderenadviseur, een ambulant begeleider, een casemanager, maar ook bijvoorbeeld vrijwilligers kunnen onderdeel uitmaken van een SBD-team. ‘Gidsen’, heten de deelnemers van het team. Het team is zo divers, omdat een persoonlijke klik met de gids essentieel is. In principe ondersteunt de gids iemand met dementie en zijn of haar naasten gedurende het hele ziekteproces.