Sportformateurs werken aan Amstelveens Sportakkoord

 Organisaties verbinden om een impuls te geven aan de lokale sport en ontmoeting. Dat is een van de ambities in het Amstelveense Sportakkoord. Sportformateurs Joris van Soerland en Martine Willemstein werken aan het akkoord dat de basis is voor het gemeentelijk sportbeleid van de komende jaren.

Voor het Amstelveense Sportakkoord zijn de formateurs in gesprek met allerlei sportorganisaties, welzijn- en onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven (groot en klein). Zij kunnen ideeën indienen die in overleg kunnen worden meegenomen in het sportakkoord. Het kan gaan om het terugdringen van overgewicht of eenzaamheid, of het creëren van meer ruimte om te bewegen in een wijk.

Het Amstelveense Sportakkoord is een verdere uitwerking van het Nationaal Sportakkoord. In dat akkoord met de titel ‘Sport verenigt Nederland’ staan ambities gericht op versterking van de sport en optimale benutting van de maatschappelijke kracht ervan.

Ambities
In het Nationaal Sportakkoord zijn zes ambities geformuleerd. Deze zijn uitgewerkt in deelakkoorden: Inclusief sporten en bewegen, Duurzame sportinfrastructuur, Vitale aanbieders, Positieve sportcultuur, Van jongs af aan vaardig in bewegen en Topsport die inspireert. De ambities van het Amstelveense Sportakkoord sluiten aan bij de uitgangspunten van het Nationaal Sportakkoord.

Van Soerland en Willemstein zijn inmiddels gestart met bijeenkomsten om met alle partijen in gesprek te gaan over de ambities. Het streven is om begin april 2020 het Amstelveense Sportakkoord op feestelijke wijze te presenteren.