VVD Amstelveen: veelkoppig monster ondermijning moet worden bestreden

AMSTELVEEN – De Amstelveense fractie van de VVD heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college onder meer naar aanleiding van het onlangs verschenen rapport ‘De achterkant van Amsterdam.’ In dit rapport wordt onderzocht wat de impact van drugscriminaliteit is op Amsterdam en de omliggende gemeenten. Want voor criminelen gelden gemeentegrenzen niet, meldt het rapport.

“Ondermijning beperkt zich echter niet enkel tot drugshandel. Ook vindt er ondermijning plaats in bijvoorbeeld de vastgoedsector. Hierbij kan worden gedacht aan huisjesmelkerij, illegale hotels, ABC constructies en doorsluishuizen. Ondermijning is een veelkoppig monster dat moet worden bestreden,” schrijft fractielid Benjamin Smalhout aan het college.

“Hoewel Amstelveen een van de meest veilige middelgrote gemeenten is van Nederland, ligt er ook een uitdaging op het vlak van ondermijnende criminaliteit. Zo heeft burgemeester Tjapko Popkens onlangs nog een winkelpand aan de Amsterdamseweg laten sluiten omdat er voorwerpen en stoffen zijn aangetroffen die gebruikt worden voor grootschalige hennepteelt,” vervolgt hij. “De aanpak van ondermijning vraagt een punitieve maar juist ook een brede integrale aanpak. Elke partner in dit proces handelt hierbij vanuit zijn eigen taken en verantwoordelijkheden. De gemeente signaleert en handelt, en de politie start het traject van opsporing en vervolging.”

De VVD-fractie wil nu graag weten of het college genoeg middelen en instrumenten heeft om ondermijning te bestrijden. Ook wil de fractie weten wat de aard en omvang is van ondermijnende criminaliteit in Amstelveen.