VVD is drukte zat en wil Oude Dorp autoluw maken

AMSTELVEEN – De lokale fractie van de VVD is de verkeersdrukte in de hoofdstraten van het Oude Dorp meer dan zat en ziet graag dat er autoluwe maatregelen worden genomen. “Het is wachten op een ernstig ongeluk en dat moet koste wat het kost voorkomen worden,” zegt fractielid Arjan Gerritsen. 

De VVD’er wijst op verschillende knelpunten in de oude dorpskern. “Doorgaand verkeer en sluipverkeer is eerder regel dan uitzondering in het Oude Dorp. De plek waar de fietsers -veelal schoolgaande kinderen- op het Kazernepad de Stationsstraat kruisen, is onoverzichtelijk. Hetzelfde geldt voor de T-kruising Stationsstraat – Dorpsstraat en de plek waar het fietsverkeer vanaf het fietspad langs de Handweg de Dorpsstraat op rijdt. Grote vrachtwagens komen klem te zitten. Kortom, er zijn teveel (weg)gebruikers op een te klein oppervlak en dat trekt een zware wissel op de verkeersveiligheid in en om het Oude Dorp”

De VVD acht het verstandiger om het verkeer te gaan omleiden. Gerritsen: “In plaats van er doorheen, is het verstandiger om het verkeer er omheen te leiden via de Laan Nieuwer-Amstel. ‘Het Oude Dorp is een prachtig stuk Amstelveen dat eigenlijk niet is ingericht voor het hedendaagse verkeer. De Dorpsstraat tussen Veenplaats en het Dorpsplein en de Stationsstraat vlak voor de Museumtramlijn tot en met de Dorpsstraat komen wat mij betreft in aanmerking om autoluw te maken. Daarnaast moet er fysieke maatregelen getroffen worden om te voorkomen dat (te) grote vrachtwagens het Oude Dorp doorkruisen.”

De VVD heeft vragen gesteld aan het college over de verkeerssituatie in het Oude Dorp.