Wethouder wil verkeer zonder bestemming A’veen om stad heen leiden

AMSTELVEEN – Zeker met de ambitie om als woonplaats te groeien naar 125.000 inwoners, wordt de druk op het Amstelveense wegennet steeds groter. De capaciteit van het wegennet, fietsroutes en ov-netwerk loopt volgens de gemeente in ieder geval tegen zijn grenzen aan. In de Ontwerp Mobiliteitsvisie Amstelveen wordt gekeken hoe onze gemeente ook in 2040 nog een prettig bereikbare stad is.

“Een goede eerste stap zou zijn dat verkeer zonder herkomst of bestemming in Amstelveen, om de stad heen rijdt in plaats van erdoorheen,” zegt wethouder Verkeer en Vervoer Rob Ellermeijer. Binnen de Mobiliteitsvisie wordt hiervoor nog geen duidelijke concrete oplossing aangedragen. Wel zou de Bosrandweg richting Oud-Schiphol en de A9 (opnieuw) onder handen moeten worden genomen voor een betere doorstroming. Op deze manier zou het verkeer uit de zuidelijk Amstelveen meer worden uitgenodigd om via deze route naar de A9 te rijden.

Om verkeer in Amstelveen te verminderen zou vooral moeten worden ingezet op zogenoemde mobiliteitshubs. Ellermeijer. “Deze hubs zorgen ervoor dat autoverkeer in Amstelveen afneemt. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat je parkeert aan de rand van de stad en verder reist met het OV of een elektrische deelfiets. Hubs bieden ook mogelijkheden voor bezorgdiensten. Qua locaties wordt bijvoorbeeld gekeken naar Amstelveen-Zuid en in de omgeving van de A9.”

De gemeente ziet tevens grote kansen voor het openbaar vervoer en de fiets. “Mensen willen met comfortabel en snel openbaar vervoer naar hun werk of studie kunnen. Daarnaast zijn er veel ouderen afhankelijk van openbaar vervoer die binnen de gemeente bijvoorbeeld het ziekenhuis, gezondheidscentra of de schouwburg willen bezoeken. Deze mensen moeten beter ondersteund worden met fijnmazig openbaar vervoer, zodat zij prettig en veilig van deur tot deur kunnen reizen”, zegt Ellermeijer. De gemeente onderzoekt of op bepaalde routes bussen voorrang zouden moeten krijgen op ander verkeer, en welke gebieden in Amstelveen beter bereikbaar moeten worden met de OV.

OV-haltes moeten bovendien goed bereikbaar zijn per fiets en genoeg fietsenstallingen hebben. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar een nieuwe ‘fiets-as’ aan de oostkant van Amstelveen voor een snelle fietsverbinding met de Zuidas en het verminderen van de druk op de route Kazernepad.