Bewoners Oostelijk Halfrond bang om groene wijk te verliezen

AMSTELVEEN – Het flink terugsnoeien van een aantal bomen maakt veel los bij bewoners van het Oostelijk Halfrond. Zij zien steeds meer groen verdwijnen in hun wijk en zijn bang dat het weghalen van de bomen onderdeel is van de voorbereiding van bouwwerkzaamheden. Wethouder van Ruimtelijke ordening Floor Gordon laat weten dat het slechts om een reguliere snoeibeurt gaat.

 “In de wijde omgeving van de wijk wordt gigantisch veel gekapt,” zegt woordvoerder van de buurtbewoners Harold Horsman. “Ze zijn ook enorm veel aan het bouwen.” Hij heeft het gevoel dat zijn groene wijk verandert in een betonwijk en wil daarom met een aantal andere buurtbewoners actie gaan ondernemen.

Groenbehoud
Volgens wethouder Floor Gordon wil de gemeente juist dat groen een prominente plaats krijgt in het bestemmingsplan van de wijk. “We gaan het gebied een kwaliteitsimpuls geven. Het groen en de bomen blijven in tact. Het levert juist verbetering op van het groen.”

De flinke snoei heeft volgens haar te maken met ‘reguliere snoeiwerkzaamheden’ en ‘achterstallig onderhoud’. “Het ziet er heel rigoureus uit wat we doen, maar de bedoeling is juist dat andere soorten groen tot bloei kunnen komen.”

Niet betrokken
De zorgen van de buurtbewoners komen vooral voort uit het feit dat zij zich niet betrokken voelen bij het maken van het nieuwe bestemmingsplan voor hun wijk. “We hebben het gevoel dat er van alles gebeurt, maar de bewoners zijn er niet bij,” zegt Horsman.

Volgens de wethouder komt dit omdat de plannen nog niet zijn besproken in het college. “Als we er mee naar buiten gaan, vindt er reguliere inspraak plaats en houden we een informatieavond. Dat is het moment dat we graag met inwoners in gesprek gaan.”