Bijna de helft van appartementen Heilige Geestkerk voor de vrije sector

AMSTERDAM – De gemeente Amstelveen wil dat 41% van de nieuwe appartementen die gebouwd worden op het terrein van De Heilige Geestkerk in het Keizer Karelpark voor prijzen boven de vrije sectorgrens van 360 duizend euro mogen worden aangeboden.

Omdat de gemeente van mening is dat de wijk Keizer Karelpark veel sociale huurwoningen heeft, mag projectontwikkelaar Cad3 BV bijna de helft van de woningen bouwen voor de vrije sector. De overige 59% vallen in het middensegment. 15 met een prijs tot 290.000 euro en 19 met een prijs tot 363.000 euro.

,,We hopen eind volgend jaar alle vergunningen rond te hebben zodat we kunnen beginnen met de bouw. Dat zal dan ongeveer een jaar duren,” aldus directeur Ed de Weijer van Cad3 BV. Voor de nieuwbouwwoningen gaat een zelfbewoningsplicht van drie jaar gelden (was 18 maanden) èn een antispeculatiebeding van 5 jaar.

Geen sloop kerkgebouw
Projectontwikkelaar Cad3 BV had eerder de katholieke kerk uit 1962 en de bijgebouwen gekocht van het bisdom Haarlem. De ontwikkelaar wilde op het hele terrein huizen bouwen. Maar het gemeentebestuur stemde niet in met de sloop van de monumentale kerk om het complex met 57 koopwoningen te bouwen.
Nu moeten alleen de pastorie en de bijgebouwen plaatsmaken voor het appartementengebouw. De kerk zelf zal waarschijnlijk een maatschappelijke bestemming voor de buurt krijgen.

De historie van de uit 1962 stammende Heilige Geestkerk is belangrijk voor de ontwikkeling van het naoorlogse Amstelveen en voor Keizer Karelpark in het bijzonder. De kerk is gebouwd in de tijd van de wederopbouw toen Amstelveen een sterke groei doormaakte. In die tijd werden voor het groeiende aantal inwoners veel kerken en scholen gebouwd, waaronder de Heilige Geestkerk. De meeste van deze kerken en scholen zijn inmiddels gesloopt.

Wethouder Herbert Raat van Monumenten is blij dat de Heilige Geestkerk blijft staan: “We zijn heel trots op het bereikte resultaat. Behoud van de historische waarde van zowel de kerk als de klokkentoren was ons uitgangspunt.”

De Heilige Geestkerk kent een aantal details die de kerk bijzonder maken, zoals: Het tegeltableau boven de ingang dat de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen (op Pinksterdag) toont dat is ontworpen kunstenaar Huub Levigne. Het raamwerk ‘Heilige Geest’ aan de voorzijde van de kerk is ook ontworpen door
Levigne; het bestaat uit twee gedeelten van elk tien smalle deelramen en toont een duif (het symbool van de Heilige Geest) in zijn vlucht.

Reageren op de ontwerp-startnotitie kan van 8 oktober tot 29 oktober. Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld, start de procedure om de formele status van de pastorie en het bijgebouw op te heffen. De ontwikkelaar licht zijn plannen toe tijdens een informatieavond op maandag 14 oktober om 19 uur in het gebouw van de Heilige Geestkerk.