College wil hoofd koel houden in tijden van hoogconjunctuur

AMSTELVEEN – De gemeente Amstelveen beseft dat het goed gaat met de economie maar wil geen gekke dingen doen en het hoofd koel blijven houden. Centraal uitgangspunt blijft dat Amstelveen een fijne gemeente moet zijn waar het goed wonen en werken is. Dat houdt onder meer in dat Amstelveen een hoogwaardig voorzieningenniveau moet kennen met lage lokale lasten, aldus het college naar aanleiding van de programmabegroting 2020 die is gepresenteerd. 

“We moeten in deze tijd van ongekende hoogconjunctuur niet zomaar geld uitgeven, maar oog houden op de toekomst,” legt wethouder Herbert Raat (Financiën) uit. “Voor onze kinderen en kleinkinderen willen we een spaarpot overlaten, zodat Amstelveen ook later een aantrekkelijke gemeente blijft om in te wonen. Door hoognodige investeringen zien we dat dat de financiële reserve krapper wordt dan is afgesproken. Daarom moeten we fundamentele keuzes maken. We geven niet meer uit dan er binnenkomt en kijken kritisch naar bestaande middelen voordat we nieuw geld uitgeven. We zijn financieel gezond en dat willen we blijven.”

Het college wil een financieel gezonde gemeente doorgeven aan volgende generaties en geen lasten doorschuiven. “Daarom wordt er ook verder gekeken dan de begroting 2020. Amstelveen blijft de komende jaren groeien. Naar verwachting stijgt het aantal inwoners mogelijk tot 125.000 in 2040. De gemeente onderzoekt wat deze groei betekent voor het voorzieningenniveau en daarmee voor de leefbaarheid, en spaart vooraf voor stadsvernieuwing in de toekomst. Daarnaast investeert het college in de verkeersveiligheid in het algemeen en bij scholen in het bijzonder. Voor een veilige doorstroming van het verkeer wordt ingezet op onderhoud en aanpassing van wegen.”

Het college heeft de de komende jaren veel aandacht voor de aanpak van ondermijning. “Dit is een thema dat (landelijk) zeer actueel is en met stip bovenaan de lijst van prioriteiten staat. Ondermijning kent geen gemeente- of landelijke grenzen en betekent onmiskenbaar een aantasting en ontwrichting van de samenleving. Belangrijk is om een meer compleet beeld te krijgen van deze ondermijnende activiteiten in Amstelveen. Drugshandel, witwassen en (vastgoed)fraude lijken een grote rol te spelen en daarop moet worden ingezet in preventieve zin. In 2020 wordt de strijd tegen ondermijning fors geïntensiveerd aan de hand van een plan van aanpak ondermijning.”