D66 blij met succes zondagopenstelling afvalstation

AMSTELVEEN – De fractie van D66 zegt dat de tijdelijke opening van het gemeentelijke afvalstation op zondag een groot succes is geworden. De partij stelde vorig jaar voor om een pilot te houden voor de zondagopenstelling. Deze heeft nu drie maanden gelopen.

,,Uit de bezoekersaantallen blijkt dat er zeer veel Amstelveners gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om op zondag afval weg te brengen naar de gemeentewerf,” aldus D66-raadslid Tawros Aslanjan.

Samen met raadslid Youssef ben Idder bracht Aslanjan op de laatste zondag van de pilot een bezoek aan de gemeentewerf, om met inwoners te spreken over hoe zij de zondagsopenstelling hebben ervaren.

Uit cijfers blijkt dat gedurende de pilot, gemiddeld 300 Amstelveners iedere zondag het afvalbrengstation hebben bezocht. ,,Ruimere openingstijden zijn noodzakelijk om beter aan de vraag van de Amstelveense inwoners te kunnen voldoen,” aldus D66-raadslid Youssef ben Idder. Wat D66 betreft kunnen de openingstijden dan ook permanent worden verruimd.

Ruimere openingstijden van de gemeentewerf brengen wat D66 betreft ook andere voordelen met zich mee. D66-raadslid Youssef ben Idder: “Door de gemeentewerf vaker open te stellen voor inwoners worden huishoudens beter in de gelegenheid gesteld om hun afval gescheiden aan te bieden. Door afval goed te scheiden dragen wij bij aan het behoud van (soms) schaarse grondstoffen”.

Onder bezoekers en medewerkers van het afvalbrengstation zijn de afgelopen tijd enquêtes afgenomen over de ruimere openingstijden. De enquêtes maken onderdeel uit van de evaluatie. De uitkomsten van dit onderzoek worden gedeeld met de gemeenteraad.