Gemeente gaat Participe voor zes maanden monitoren

AMSTELVEEN – De gemeente Amstelveen heeft besloten om Participe Holding en Participe Amstelland vanaf 1 november 2019 intensief te monitoren voor een periode van (voorlopig) zes maanden. 

Participe is op het ogenblik bezig met een transitie om de financiële problemen het hoofd te bieden. Deze zomer werd bekend dat gesprekken met een mogelijke fusiepartner niet naar tevredenheid konden worden afgerond. De welzijnsinstelling is nu op zoek naar andere oplossingen.

De huidige gang van zaken bij Participe zorgt ervoor dat gemeente de risico’s rondom de welzijnsinstelling moeilijk kan inschatten. Eerder werd al informatie gevraagd over onder meer de financiële situatie. De antwoorden waren voor de gemeente echter niet bevredigend. “Daarom hechten wij er nu aan om over een onafhankelijke informatiepositie te beschikken en inzicht te krijgen in de financiële situatie en verwevenheid binnen de holding,” schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad.

Het college meldt wel dat er de afgelopen periode veel positieve geluiden zijn gehoord over de inspanningen en inzet van medewerkers en vrijwilligers van Participe.