Gemeente verwijdert acht gevaarlijke bomen aan Bovenkerkerweg

AMSTELVEEN – Gemeente Amstelveen gaat op korte termijn acht bomen verwijderen aan de Bovenkerkerweg. Uit onderzoek is gebleken dat deze, voornamelijk Italiaanse populieren, tijdens een flinke herfststorm kunnen omvallen. Dit zorgt voor een onveilige situatie voor automobilisten en fietsers. De gemeente is daarom genoodzaakt de bomen te kappen. Laatstgenoemde zal gebeuren tussen 25 oktober en 29 oktober 2019. 

Een gespecialiseerd extern groenadviesbureau heeft een onderzoek, een zogeheten trekproef uitgevoerd. Dit is gedaan om te kijken naar de stabiliteit van de desbetreffende bomen ter hoogte van bedrijventerrein Legmeer. Hieruit bleek dat deze een acuut risico vormen en uit veiligheidsoogpunt direct moeten worden verwijderd. Door de laatste twee extreem droge zomers heeft het veen in de dijk plaatselijk zijn draagkracht verloren om deze bomen voldoende stabiliteit te verlenen.

Dit is het tweede onderzoek dat is uitgevoerd naar de staat van de bomenrij aan de Bovenkerkerweg. Bij het eerste onderzoek concludeerden inspecteurs al dat de bomen een veiligheidsrisico vormen. Aangezien de gemeente veel waarde hecht aan het behoud van bomen is er een second opinion aangevraagd. De gemeente Amstelveen hanteert een ‘groen-voor-groen-beleid’ met daarin het uitgangspunt ‘de juiste boom op de juiste plek’. Wanneer ergens groen wordt verwijderd, bekijkt de gemeente op welke plek dit het beste gecompenseerd kan worden. In dit geval gaat het om urgente kap. Op een later moment wordt gekeken naar groencompensatie.

Elk najaar houdt de gemeente een bomenrevisie, waarin we gevaarlijke bomen en bomen van slechte kwaliteit in samenspraak met onze Groenraad verwijderen. Omdat de Bovenkerkerweg een drukke verkeersader is en de bomen dusdanig slecht zijn gebleken, lopen we met deze acht bomen hierop vooruit. De Groenraad is hierover geïnformeerd.