Gering gebruik Kaagbaan betekent meer overlast Amstelveen-Zuid

AMSTELVEEN – Schiphol voert tussen zondag 27 oktober en zondag 22 december onderhoudswerkzaamheden uit aan een rijbaan (A8) bij de oprit naar de Kaagbaan. Gedurende het grootste deel van het onderhoud (namelijk tot en met 15 december) is de Kaagbaan overdag nauwelijks inzetbaar voor vliegverkeer en worden andere start- en landingsbanen vaker dan gebruikelijk ingezet.

Bewoners ten zuiden van de Zwanenburgbaan en de Aalsmeerbaan kunnen die periode meer overlast ervaren. Dit betreft vooral inwoners van Aalsmeer en Uithoorn, maar Amstelveen-Zuid zal de overlast ook opmerken.

De Kaagbaan is, net als de Polderbaan, een zogenoemde ‘preferente baan’ die bij voorkeur ingezet wordt, omdat de aan- en uitvliegroutes over minder dicht bewoond gebied komen dan andere banen.

De rijbaan die in onderhoud is, is onderdeel van een dubbele rondweg voor vliegtuigen. Vanwege het onderhoud kunnen taxiënde vliegtuigen tijdelijk slechts gebruikmaken van één rijbaan. Dit betekent tweerichtingsverkeer op één rijbaan. Als gevolg daarvan is het alleen mogelijk om óf naar de Kaagbaan, óf naar de Aalsmeerbaan te taxiën. Daar komt bij dat het vanwege de veiligheid niet mogelijk is de Zwanenburgbaan en de Kaagbaan tegelijkertijd in te zetten voor startend vliegverkeer in zuidelijke richting. Om deze redenen is Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) genoodzaakt om de Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan vaker in te zetten tijdens de onderhoudsperiode. Alleen in het geval er slechts één start- en landingsbaan nodig is, kunnen vliegtuigen gebruik maken van de Kaagbaan.

De betreffende rijbaan wordt intensief gebruikt, met name door vliegtuigen die onderweg zijn naar de Kaagbaan, maar ook door taxiënd verkeer van en naar de gates. Het asfalt en de betonfundering lopen tegen het einde van de technische levensduur en moeten worden vervangen. Baanverlichting wordt door duurzame ledverlichting vervangen en de afvoer van regenwater wordt verbreed. Van 15 tot en met 22 december worden er nog afrondende werkzaamheden uitgevoerd bij de rijbaan. Tijdens de afrondende werkzaamheden is de rijbaan weer in gebruik en is er geen sprake meer van afwijkend baangebruik door onderhoud.

Bewoners met vragen
Voor meer informatie of vragen over het vliegverkeer tijdens de werkzaamheden kunnen omwonenden contact opnemen met het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS). Dat is het informatie- en klachtencentrum over het vliegverkeer van, naar en op Schiphol. Dit kan via telefoonnummer 020-6015555 of het raadplegen van de website. BAS stuurt ook een mail met informatie over de werkzaamheden aan alle bewoners die eerder hebben laten weten op de hoogte te willen blijven. Onder invloed van het weer en operationele verstoringen kan de planning veranderen.