Honderden Amstelveense scholieren leren over duurzaamheid

 Zo’n 320 scholieren van groep 7 en 8 hebben op de Dag van de Duurzaamheid een educatief programma bijgewoond. Ze leerden onder meer over water- en energiebesparing en groen. De Dag van de Duurzaamheid werd 10 oktober 2019 gevierd in de Schouwburg Amstelveen en P60.

De dag werd georganiseerd door de gemeente in samenwerking met bedrijven, scholen en inwoners. Naast de 320 scholieren trok de dag honderden andere inwoners uit Amstelveen. Zij konden informatie vinden over wat ze kunnen doen om duurzamer te leven. Ook kregen ze inspiratie tijdens de show van futurist Richard van Hooijdonk die een kijkje gaf op de innovatieve- en duurzame toekomst.

In de Schouwburg vond ook een Duurzaamheidsmarkt plaats, waar onder andere leveranciers van groene daken, zonnepanelen en andere innovatieve/duurzame producten informatie gaven over verduurzamen. Tijdens een themasessie ‘Duurzaamheid en aardgasvrij’ werd informatie gegeven over wat inwoners nu zelf al kunnen doen aan hun woning.

Bij de start van de Duurzaamheidsmarkt werd ook de eerste elektrische bakkenwagen van Nederland in gebruik genomen, zodat het legen van de prullenbakken in de stad schoner kan. Dit is een eerste stap van het verduurzamen van het wagenpark van de gemeente.

Wethouder Duurzaamheid Floor Gordon spreekt van een succesvolle dag: “Afgaande op de vele bezoekers kun je stellen dat duurzaamheid leeft in Amstelveen. We zien inderdaad dat veel behoefte is aan informatie over hoe inwoners hun huizen kunnen verduurzamen. De gemeente probeert het ook makkelijker te maken voor inwoners met collectieve acties voor zonnepanelen en isolatie. Ook is er gemeentelijke subsidie voor groendaken en rijkssubsidie voor isolatie. Ik bedank alle bedrijven, inwoners en duurzaamheidspartners die deze Dag van de Duurzaamheid mogelijk maakten.”