Maand van de Geschiedenis: lezingen Els Kloek, Marieke van Delft en Reinder Storm bij Venstra

AMSTELVEEN – In het kader van de Maand van de Geschiedenis organiseert boekhandel Libris Venstra twee lezingen. 

Op maandag 21 oktober komt historica en ‘onderneemster in geschiedenis’ Els Kloek naar Libris Venstra. Ze was initiatiefneemster van de serie Verloren Verleden en heeft een aantal boeken op haar naam staan, waaronder Vrouw des huizes. Een cultuurgeschiedenis van de Hollandse huisvrouw (2009), Kenau en Magdalena. Vrouwen in de Tachtigjarige Oorlog (2014) en Keetje Hodshon (1768-1829). Een rijke dame in revolutietijd (2017). Haar boeken 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis (2013) en 1001 vrouwen in de 20ste eeuw (2018) bieden informatie over duizenden vrouwen uit de geschiedenis van Nederland, van de vroegste tijden tot nu. De informatie was al langer beschikbaar op een website (vrouwenlexicon.nl), maar die site was alleen bekend onder specialisten. Met de boeken daarentegen – twee naslagwerken van bij elkaar meer dan 3000 pagina’s – wist ze het brede publiek te bereiken.

Ter gelegenheid van de Maand van de Geschiedenis 2019, met het thema Zij/Hij, is een bundel met 40 korte stukken en lezingen van Els Kloek uitgekomen, getiteld: Vrouwen en kinderen eerst. Over 1001 vrouwen, de canon en ‘de achterkant’ van de geschiedenis (2019).

Maandag 21 oktober, 19.30-21.00 uur bij boekhandel Libris Venstra. Toegang: 7,50 euro incl. koffie/thee.
Aanmelden niet verplicht, wel praktisch: via info@venstra.nl of 020-6419880

Op woensdag 30 oktober komen de makers van het boek Geschiedenis van Nederland in 100 oude kaarten, Marieke van Delft en Reinder Storm, komen daarover een lezing geven. Het boek vertelt de geschiedenis van Nederland aan de hand van honderd bijzondere historische kaarten. Van het oudste bekende Nederlandse kaartje uit 1307 over de bouw van een kerk in de Aardenburgse moer tot een van de eerste fietskaarten uit 1896 en een kaart van de stormvloed in 1953. De kaarten laten zien wat er in de loop der eeuwen is veranderd, maar tegelijk wat ongewijzigd is gebleven. Uiteraard komen politieke omwentelingen en bestuurlijke ontwikkelingen aan bod, maar ook bijzondere gebouwen en steden, de voormalige overzeese gebiedsdelen of het eeuwige gevecht van de Nederlanders met water. Er zijn kaarten die gaan over transport, economie, onderwijs, religie, vrije tijd of sport. Van het intrigerende verhaal van de haringvisserij in de zestiende eeuw, naar de ambitieuze uitbreiding van de Amsterdamse grachtengordel in de tweede helft van de zeventiende eeuw tot een kaart over het aantal kinderen tussen zes en twaalf dat in 1887 geen lager onderwijs genoot in Nederland.

Natuurlijk gaat dit boek ook over de cartografie zelf: befaamde kaartenmakers als Ortelius, Mercator en Blaeu komen aan bod, evenals P.R. Bos, de geestelijke vader van de befaamde Bosatlas. Al eeuwenlang maken zij kaarten om de wereld te verkennen, overzichtelijker te maken en beter te begrijpen.

Het boek toont bovendien de grote rijkdom aan soorten kaarten: getekend met de hand, gedrukt op papier, perkament of textiel, in kleur of zwart-wit. Er zijn topografische kaarten, nieuwskaarten, gelegenheidskaarten, kaarten in atlassen, wandkaarten en infographics. Met hun soms uitbundige decoraties zijn ze bovendien een lust voor het oog. Het samenspel van prachtige illustraties en informatieve teksten maakt De geschiedenis van Nederland in 100 oude kaarten verrassend en onweerstaanbaar boeiend.

Woensdag 30 oktober, 19.30-21.00 uur bij boekhandel Libris Venstra. Toegang: 7,50 euro incl. koffie/thee.
Aanmelden niet verplicht, wel praktisch: via info@venstra.nl of 020-6419880

Voor meer informatie zie www.venstra.nl/activiteiten