Nieuwbouw Heilige Geestkerk stuit op verzet omwonenden

AMSTELVEEN – Stanley Sie woont in Keizer Karelpark. Zijn woning werd negen maanden geleden opgeleverd en hij kijkt uit op een grote bosschage naast de Heilige Geestkerk. Dit aanzicht dreigt te verdwijnen door de ontwikkeling van een nieuw appartementencomplex pal naast het nieuwbouwwijkje.

Stanley kocht zijn huidige woning in de veronderstelling in een groene buurt te gaan wonen. Zelfs in de brochure van de rijtjeshuizen werd het groene karakter getoond. Op de impressies die de projectontwikkelaar van het nieuwe appartementencomplex heeft gemaakt is nauwelijks groen te zien.

Sie heeft nu samen met zijn buurtgenoten een zienswijze ingediend bij de gemeente om de plannen tegen te gaan. Hij voelt zich buitengesloten bij het ontwikkelingsproces.

‘Meer groen dan op impressies’
Wethouder Floor Gordon van ruimtelijke ordening reageert schriftelijk op de kritiek die de plannen krijgen. “De plannen voor de ontwikkeling op deze locatie liggen er al even. Dit college heeft eerst ingezet op behoud van de monumentale kerk én woningbouw en groen. Overigens komt er meer groen dan op de impressies van het project is weergegeven. Wijziging van het bestemmingsplan is nog niet aan de orde.

De locatie vindt het college passend en koopwoningen in een wijk met vooral sociale huur geeft een goede mix, zo is de gemeente van mening. Tijdens de informatieavond over het plan waren de reacties dan ook overwegend positief. Omwonenden konden drie weken reageren en meedenken op het plan in aanloop naar de wettelijk voorgeschreven mogelijkheid om te reageren. Inmiddels zijn er zo’n 50 reacties binnengekomen, met name over bouwhoogte, groen en parkeerdruk. Wat nu al duidelijk is, is dat er meer parkeerplaatsen kunnen worden aangelegd.”