‘Ook winkeliers helpen mee bij herkennen depressies’

AMSTELVEEN – Veel mensen krijgen te maken met depressie. Toch is het moeilijk om te ontdekken of iemand uit je omgeving daadwerkelijk een depressie heeft. Om bewustzijn over depressies te creëren zijn huisarts Brigitte van Oosten en wijkcoach Hugo van der Kooij een campagne gestart: #ikhebjenodig.

Hulpverleners van verschillende organisaties leggen tijdens deze campagne samen met ervaringsdeskundigen aan Amstelveen uit hoe symptomen van depressie te herkennen zijn en hoe je hierover met elkaar in gesprek kan gaan. Het belangrijkste hierbij is dat iedereen wordt betrokken: van wijkcoach tot aan winkeliers. “Als sleutelfiguren die mensen vaak zien in de wijk herkennen wat een depressie is, kunnen die mensen er ook op inspelen”, aldus Van Oosten. Die mensen willen ze met deze campagne daarom ook trainingen gaan geven.

Dat de omgeving makkelijker een depressie kan herkennen is belangrijk omdat uit onderzoek blijkt dat mensen met een lichte depressie sneller naar een hulpverlener gaan als zij hiertoe worden aangezet door iemand anders.

Om het voor mensen met een depressie laagdrempeliger te maken om een gesprek over hun gevoelens aan te gaan, zijn bijvoorbeeld ook kaarten gemaakt met weersymbolen. Hiervoor heeft Judith van der Horst, die een depressie heeft, ook input geleverd. Samen met andere mensen met een depressie geeft zij haar mening en vertelt hoe dingen uit de campagne op haar overkomen. Volgens Judith is het makkelijker om met behulp van dit soort middelen over je gevoel te praten. Zo staat donkere bewolking bijvoorbeeld voor een sombere dag, en staat de zon voor vrolijkheid.

Op de website www.ikhebjenodig.nl is meer informatie te vinden over de campagne

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  Huisarts Brigitte van Oosten 020 – 6 435 229, Participe wijkcoach Hugo van de Kooij 06 – 512 633 02 of met Participe Maatschappelijk Werk 020 – 5 430 440.